Witkacy i Podhale

Muzeum Pomorza Środkowego zaprasza na dwie wyjątkowe wystawy. Pierwsza z nich nawiązuje do środowiska w jakim tworzył Witkacy, a druga prezentuje jego dzieła.

Witkacy i Podhale

„Kultura ludowa Podhala” to tytuł ekspozycji związanej z miejscem twórczości artysty. Dla Witkiewicza ważnym miastem było Zakopane, czego odzwierciedlenie można znaleźć w jego pracach. W ramach wystawy są pokazane najbardziej charakterystyczne elementy kultury Podhala: wnętrza chałup góralskich, stroje ludowe, instrumenty muzyczne, czy wyroby związane z pasterstwem, łowiectwem, ciesielstwem i obróbką skóry.

Z kolei druga ekspozycja, zatytułowana „Witkacy na wakacjach”, to prezentacja ponad stu obiektów z Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem: zdjęć, portretów pastelowych, rysunków ołówkowych i archiwaliów. Wystawę podzielono na trzy części. Pierwsza, pod tytułem „Z domu” to 60 fotografii z lat 1893-1913. Druga, pod nazwą „W kręgu teatralnym” przedstawia 20 portretów osób związanych z Towarzystwem Teatralnym działającym w przedwojennym Zakopanem. Trzecia część to „Varia”. Tu na wyróżnienie zasługuje między innymi portret Józefa Diehla. Uzupełnieniem są rysunki i archiwalia.

Obu wystawą towarzyszą katalogi. Ekspozycje będą prezentowane do 4 października.