Leszek Kułakowski – eksportowy muzyk ze Słupska nagrodzony

Uroczyste wręczenie tegorocznych Pomorskich Nagród Artystycznych odbyło się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Pomorską Nadzieją Artystyczną okrzyknięty został Piotr Pawlak za wirtuozerię docenioną głównymi nagrodami w III Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym dla Młodych Wirtuozów im. L. Godowskiego oraz XI Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Darmstadt.

Natomiast nagrody w kategorii Kreacje artystyczne i statuetki Gryfa Pomorskiego, zaprojektowane przez Marię Kuczyńską, otrzymali: Henryk Cześnik za niezwykłe spotkanie Henryk Cześnik i poeci w Salonie Poezji Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, a także za wystawę Niebezpieczne zabawy w Narodowej Galerii Armenii w Erywaniu; Leszek Kułakowski za wydanie płyt: Love Songs, Copy & Insert, Chopin Impressions, a także Cassubian Folk Songs – zbioru pieśni kaszubskich na chór mieszany
i kwartet jazzowy oraz Andrzej Szadejko za festiwal ORGANy PLUS+, próbę odtworzenia muzyki dawnych mistrzów poprzez użycie oryginalnych dawnych instrumentów i techniki wykonawczej, przy niezmienionej od stuleci akustyce gotyckiego kościoła św. Trójcy w Gdańsku.

Marszałek Województwa Pomorskiego przyznał także Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną za całokształt wybitnych osiągnięć artystycznych lub dokonań na rzecz kultury. W tym roku laureatem tego wyróżnienia został Leszek Możdżer za siłę talentu i niezwykłą wyobraźnię twórczą porywającą słuchaczy ku nowym obszarom muzycznej wrażliwości.

Honorowy tytuł Mecenasa Kultury otrzymał Andrzej  Stelmasiewicz za pomysł i stworzenie Oliwskiego Ratusza Kultury oraz popieranie wielu gdańskich projektów kulturalnych