ZSI i SMS z tytułem „Innowacyjnej Szkoły”

Zespół Szkół Informatycznych i Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Słupsku zdobyły tytuł „Innowacyjnej Szkoły” w ramach ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego.

Słupskie placówki, aby zdobyć tytuł „Innowacyjnej Szkoły” musiały zrealizować szereg różnorodnych zadań konkursowych, których celem było przygotowanie nauczycieli oraz młodzieży do wykorzystywania technik informacyjno-komunikacyjnych w praktyce szkolnej.

Tytuł „Innowacyjnej Szkoły”

Społeczność szkolna realizowała zagadnienia związane z bezpieczeństwem w Internecie między innymi poprzez spotkanie ze specjalistą ds. bezpieczeństwa systemów komputerowych oraz organizację konwersatorium i case study.

Przeprowadzono również cykl lekcji, na których była wykorzystywana tablica interaktywna oraz metody aktywizujące uczniów. A także zostały zorganizowane szkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych oraz szkolny dzień TIK.

Ponadto nauczyciele wspólnie z uczniami opracowali multimedialną gazetkę szkolną oraz zostały przeprowadzone ankiety w szkole na temat programu „Cyfrowa szkoła”.

Młodzież z nauczycielami stworzyła też filmy „TIKi klasa/szkoła” ukazujące praktyczne zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w życiu klasy, szkoły, na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Działania konkursowe w ZSI i SMS koordynowały Maja Frąckowiak i Agnieszka Kałuża-Horbaczewska.