Zostaw jeden procent podatku w Słupsku

Władze Słupska zaczynają akcję przekazanie 1% podatku na wybraną słupską organizację pożytku publicznego. W Słupsku mamy aż 33 organizacje pożytku publicznego, więc jest komu pomóc.

– Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie bardzo szczegółowo definiuje organizacje pożytku publicznego mówi, że organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, to takie, których praca jest społecznie użyteczna i prowadzona w sferze zadań publicznych, z zakresu m. in. pomocy społecznej, wspierania rodziny, udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – mówi Iwona Chrapkowska z Urzędu Miejskiego w Słupsku. – W ubiegłym roku do słupskich organizacji trafiło 600 tysięcy złotych. To bardzo dużo dlatego zachęcamy słupszczan, aby przekazali swój podatek słupskim organizacjom.

1% przekazany na te organizacje pomaga im efektywne realizowanie statutowych zadań i osiągnięcie postawionych celów.

Zostaw jeden procent podatku w Słupsku

Jak oddać 1%? Słupski magistrat przedstawia krótką instrukcję obsługi

KROK PIERWSZY → upewnij się, czy jesteś w którejkolwiek grupie osób, które mogą przekazać 1% na OPP. Sprawdź zatem, czy jesteś:
a) podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych,
b) podatnikiem opodatkowanym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
c) podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą i korzystającym z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

KROK DRUGI → zapoznaj się z listą organizacji pożytku publicznego oraz prowadzoną przez nie działalnością i zadecyduj, którą wesprzesz swoim symbolicznym 1% (lista słupskich OPP).

KROK TRZECI → gdy wybierzesz najbliższą Tobie OPP, wypełnij odpowiednią rubrykę w swoim rocznym zeznaniu podatkowym – jest ona zatytułowana „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”. Należy w niej wskazać nazwę organizacji, numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz kwotę, którą chcemy przekazać na daną OPP (1%).

KROK CZWARTY → pozostaje już tylko złożenie zeznania i zapłacenie podatku – termin upływa 30 kwietnia 2016.