Zorganizowali bal, żeby uczcić swoje święto

Seniorzy z Dziennego Domu Pomocy Społecznej uczcili Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Święto to zostało ustanowione 14 grudnia 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ten dzień to doskonała okazja do wspólnej zabawy oraz rozmowy o problemach i oczekiwaniach seniorów. W Słupsku na przeciw ich potrzebom wychodzi Dzienny Dom Pomocy Społecznej, podlegający Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie – Seniorzy mogą korzystać z różnego rodzaju warsztatów, między innymi haftują obrusy. Zależy nam na tym, żeby jak najwięcej czasu spędzali na sportowo, zgodnie z nowymi wytycznymi Kongresu ds. zdrowego starzenia się. – informuje Klaudiusz Dyjas, dyrektor ośrodka. Oprócz tego, podopieczni placówki uczęszczają między innymi na masaże i zajęcia z nordic-walking. Niewykluczone, że propozycji sportowych w najbliższym czasie przybędzie.

Celem obchodzenia tego typu świąt jest kształtowanie społecznego postrzegania osób starszych oraz podejmowanie działań mających zapewnić seniorom godne życie. Do najważniejszych zadań należy walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego. W tym miesiącu przypada jeszcze jedno święto poświęcone osobom starszym, 20 października jest obchodzony Europejski Dzień Seniora. Wszystkim seniorom życzymy dużo zdrowia i pogody ducha.