Znów szansa na dużą kasę. Nie tylko dla rybaków

Jeszcze nie upłynął termin składania wniosków w ramach jednego konkursu, a już na horyzoncie nabory na kolejne projekty – od 09 do 26 kwietnia 2018r. Wszyscy przedsiębiorcy chcący rozwinąć swoją firmę oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą w zakresie turystyki mogą składać wnioski o dofinansowanie w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej.

Do kogo skierowane są konkursy?

– W konkursie na rozwój działalności gospodarczej mogą wziąć udział osoby fizyczne i organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki handlowe – informuje Magdalena Kodłubańska, Słowińska Grupa Rybacka.- Dotacje można otrzymać na wszelkie usługi dla mieszkańców i turystów. Jednym z ważniejszych warunków otrzymania wsparcia jest prowadzenie działalności na rok przed dniem złożenia wniosku oraz utworzenie miejsca pracy. Drugi konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych chcących rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie turystyki.  W tym przypadku warunkiem koniecznym jest nie prowadzenie działalności gospodarczej na 2 lata przed złożeniem wniosku.

Jaką kwotę mogą pozyskać przedsiębiorcy ?

Całkowita pula środków dla przedsiębiorców wynosi 1,5 mln zł. Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do 128 tys. zł, przy zapewnieniu wkładu własnego w inwestycję w wysokości min.  30% wartości projektu.

Ile można pozyskać na założenie firmy?

Pula środków w naborze na podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki wynosi 180 tys. zł.  Można pozyskać 60 tyś. zł przy 100% dofinansowaniu. W konkursie tym mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne zamieszkujące obszar SGR.

Gdzie i kiedy można składać wnioski ?

Wnioski przyjmowane będą od dnia 09 kwietnia 2018r. do dnia 26 kwietnia 2018r. w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej w Przewłoce przy ul. Usteckiej 8. Dla wszystkich zainteresowanych uruchomione są różnorodne formy pomocy, m.in.: szkolenia ze sporządzania wniosków o dofinansowanie, konsultacje w biurze SGR, doradztwo indywidualne, pełen serwis informacyjny. Po najświeższe informacje zapraszamy na stronę www.sgr.org.pl

Warto  wiedzieć, że …..

  • Słowińska Grupa Rybacka przed każdym naborem wniosków przeprowadza cykl bezpłatnych szkoleń i konsultacji dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji;

Pozyskanie środków finansowych w ramach dostępnych funduszy daje szansę na realizację własnych pomysłów, stwarza możliwości dodatkowego zarobkowania, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju