Radni zdecydowali: ze Słupska zniknie kilka szkół

W 2016 roku z mapy słupskich szkół nie będzie już kliku bardzo znanych placówek oświatowych. Zlikwidowana zostanie Budowlanka, ZSO nr 3 a także szkoła przyszpitalna.

Prezydent Słupska zaproponowała, a radni miejscy zgodzili się na likwidację oddziałów przyszpitalnych w Szkole Podstawowej nr 9 przy ulicy Małachowskiego. Rozwiązany zostanie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ulicy Zaborowskiej. IV Liceum Ogólnokształcące zostanie połączone z III Liceum Ogólnokształcącym. Zlikwidowany zostanie Zespół Szkół Budowlanych oraz Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego. Obie szkoły zostaną połączone w placówkę o nazwie Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego przy ulicy Królowej Jadwigi.

Radni zdecydowali: ze Słupska zniknie kilka szkół

W zamian władze miasta planują przeprowadzić termomodernizację szkół, które jeszcze zostaną. Zaoszczędzone pieniądze na zlikwidowanych szkołach mają być wydane na poprawę infrastruktury w szkołach i dodatkowe lekcje.
Plany słupskiego magistratu spotkały się z protestami pracowników i uczniów szkół m.in. słupskiej Budowlanki.

Jak zaznaczają słupscy urzędnicy miejscy zmiany w sieci miejskich szkół są konieczne tak samo jak to dzieje się we wszystkich gminach w Polsce. Według danych statystycznych w całym kraju z systemu oświaty ubyło milion uczniów, a w Słupsku liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym spadła o 10 tysięcy. – Tymczasem liczby obiektów szkolnych nie zmniejszyliśmy poza szkołą numer 7 w związku z czym te przestrzenie szkolne trzeba wypełniać – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka, wiceprezydent Słupska. – Jesteśmy przekonani, że kierunek zmian, który proponujemy będzie wzmacniał szkolnictwo zawodowe