Znana jest lista przedszkoli dyżurujących w wakacje

Wiadomo już, które przedszkola miejskie będą pełniły dyżur w wakacje. Oto następująca lista przedszkoli:
– lipiec:
Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Zamkowa 6,
Przedszkole Miejskie nr 5, ul. Juliana Niemcewicza 9,
Przedszkole Miejskie nr 10 „ Świat Fantazji”, ul. Zygmunta Augusta 10,
Przedszkole Miejskie nr 12 „Niezapominajka”, ul. Koszalińska 9,
– sierpień:
Przedszkole Miejskie nr 1 „Zaczarowany Ogród”, ul. Jana Kilińskiego 33,
Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Zygmunta Augusta 62a,
Przedszkole Miejskie nr 9 „Akademia Uśmiechu”, ul. Sportowa 10,
Przedszkole Miejskie nr 23 „Promyczek”, ul. Wazów 1a.

 

Z opieki przedszkola dyżurującego mogą korzystać dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Korzystanie z przedszkola dyżurującego odbywa się zgodnie ze statutem tego przedszkola.
W przypadku przekroczenia ilości kandydatów w stosunku do ilości miejsc w przedszkolu dyrektor powołuje komisję międzyprzedszkolną, która decyduje o przyjęciu dzieci.
Dzieci z przedszkola macierzystego przyjmowane są w pierwszej kolejności. Rodzice składają wnioski do macierzystego przedszkola, do którego uczęszcza dziecko, w terminie do 31 maja 2016 roku.

– Wnioski zostaną przekazane do przedszkoli dyżurujących do 10 czerwca 2016 roku – mówi Karolina Chalecka z Urzędu Miasta –  Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola dyżurującego zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń macierzystego przedszkola od 16 czerwca 2016 r. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego jest podpisanie umowy cywilno-prawnej do 25 czerwca 2016 roku.

 
Pobyt dziecka w przedszkolu w godz. 7:30 – 12:30 jest bezpłatny. Opłata za każdą godzinę wykraczającą poza czas bezpłatnych zajęć wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
Rodzice uiszczają opłaty z góry do 1 lipca/1 sierpnia 2016 roku za wyżywienie, z dołu do 10 sierpnia/10 września 2016 roku za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza podstawę programową.