Znamy wyniki głosowania w ramach – Słupski Budżet Obywatelski 2020

Do podziału w ramach projektu – Słupski Budżet Obywatelski 2020 jest 2.860.000 zł. W wyniku głosowania wyłoniono następujące projekty.

Słupski Budżet Obywatelski 2020

ZADANIA INFRASTRUKTURALNE OGÓLNOMIEJSKIE – 610.000,00 zł

Zadanie nr 4 – „POWIĘKSZAMY SKATEPARK – Słupsk miastem dla rowerów ” – kwota
dofinansowania 350.000,00 zł
Zadanie nr 4 – „Przekształcenie „lasku” przy Młyńskiej w „Lasek gier nad Słupią” i odpoczynku w
cieniu drzew” – kwota dofinansowania 198.200,00 zł
Kwota pozostała po rozdysponowaniu środków na zadania w wysokościach wskazanych przez
wnioskodawców – 61.800,00 zł

ZADANIA INFRASTRUKTURALNE DEDYKOWANE SZKOŁOM – 550.000,00 zł

Zadanie nr 7 – „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy IV Liceum
Ogólnokształcącym w Słupsku” – kwota dofinansowania 435.500,00 zł

Kwota pozostała po rozdysponowaniu środków na zadania w wysokościach wskazanych przez
wnioskodawców – 114.500,00 zł

ZADANIA INFRASTRUKTURALNE LOKALNE – 1.400.000,00 zł

OKRĘG I
Zadanie nr 10 – „”VI etap Parku Witkacego” (strefa relaksu i gier stolikowych oraz dokończenie
budowy alejek) (OKRĘG I) ” – kwota dofinansowania 349.998,00 zł

OKRĘG II
Zadanie nr 11 – „Bezpiecznie do szkoły na dwóch kółkach OKRĘG II ” – kwota dofinansowania
350.000,00 zł

OKRĘG III
Zadanie nr 13 -”STARE NA NOWE”- WYMIANA PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z
CHODNIKAMI OKALAJĄCYMI ULICĘ MIKOŁAJSKĄ 5 i 6” – kwota dofinansowania
270.500,00 zł

OKRĘG IV
Zadanie nr 17 – „Wspieramy schronisko dla zwierząt-oświetlamy drogę do schroniska ” – kwota
dofinansowania 320.500,00 zł.

Kwota pozostała po rozdysponowaniu środków na zadania w wysokościach wskazanych przez
wnioskodawców – 109.002,00 zł

ZADANIE SPOŁECZNE – 300.000,00 zł

1. Zadanie nr 26 – GRALNIA czyli planszówki dla wszystkich !– kwota dofinansowania 39.982.00 zł

2. Zadanie nr 20 – „II FESTYN RODZINNY „WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI” PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W
SŁUPSKU” – kwota dofinansowania 38.500,00 zł

3. Zadanie nr 23 – „Akademia Młodego Zapaśnika III ” – kwota dofinansowania 40.000,00 zł

4. Zadanie nr 35 – „Świetlica dla lepszej przyszłości” – kwota dofinansowania 38.700,00 zł

5. Zadanie nr 38 – „W matematyce siła. Warsztaty naukowe dla dzieci” – kwota dofinansowania
40.000,00 zł

6. Zadanie nr 28 – „SŁUPSKA LIGA UNIHOKEJA ” – kwota dofinansowania 36.800,00 zł

7. Zadanie nr 36 – „W RYTMIE MIASTA – słupskie festiwale taneczne” – kwota dofinansowania
40.000,00 zł

8. Zadanie nr 21 – „GARDEN PARTY U KAROLA – CYKL LETNICH KONCERTÓW przed
pomnikiem Karola Szymanowskiego w Parku im. Jerzego Waldorffa ” – kwota dofinansowania
26.018,00 zł

Kwota przeznaczona na kategorię zadań społecznych została w całości rozdysponowana.

ŁĄCZNA KWOTA POZOSTAŁA Z ZADAŃ INFRASTRUKTURALNYCH
OGÓLNOMIEJSKICH, DEDYKOWANYCH SZKOŁOM ORAZ LOKALNYCH – 285.302,00 zł
Zgodnie z par. 5 ust. 17 Uchwały Nr VII/96/19 Rady Miejskiej w Słupsku nierozdysponowane po
głosowaniu kwoty z poszczególnych kategorii pozostawia się jako rezerwę na zadania ze Słupskiego
Budżetu Obywatelskiego 2020, która będzie mogła być wykorzystana w przypadku konieczności
przekazania większych środków na realizację zadania, na którym powstał deficyt środków.

ZESTAWIENIE ZADAŃ WRAZ Z LICZBĄ ODDANYCH GŁOSÓW

ŁĄCZNA LICZBA GŁOSÓW – 13 617
GŁOSY POPRAWNE – 12 738
GŁOSY BŁĘDNE – 879
LICZBA GŁOSÓW PAPIEROWYCH POPRAWNYCH – 7 670
LICZBA GŁOSÓW ELEKTRONICZNYCH POPRAWNYCH – 5 068

RODZAJE BŁĘDÓW:

• podwójne głosy – 518,
• dane – 211,
• zadania – 111,
• adres – 70,
• podpis – 24,
• oświadczenia – 17,

ZADANIA INFRASTRUKTURALNE OGÓLNOMIEJSKIE

POWIĘKSZAMY SKATEPARK – Słupsk miastem dla rowerów. – 3597

Przekształcenie „lasku” przy Młyńskiej w „Lasek gier nad Słupią” i odpoczynku w cieniu drzew 1424

Zielone przystanki 1384 Kliny Zieleni przy ul. Pileckiego etap I – 363

ZADANIA INFRASTRUKTURALNE DEDYKOWANE SZKOŁOM

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy IV Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku – 3018

Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku – 2749

Przyjaźnie i aktywnie – poprawa i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku – 2169

Budowa i wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Słupsku – 1545

Sportowy ogródek przy SP 2 – 1273

ZADANIA INFRASTRUKTURALNE LOKALNE

OKRĘG I
„VI etap Parku Witkacego” (strefa relaksu i gier stolikowych oraz dokończenie budowy alejek) – 3172

OKRĘG II

Bezpiecznie do szkoły na dwóch kółkach OKRĘG II – 310

Wymiana chodnika na ul.Żółkiewskiego, Osiedle Zatorze – 206

OKRĘG III

„STARE NA NOWE”- WYMIANA PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z CHODNIKAMI OKALAJĄCYMI ULICĘ MIKOŁAJSKĄ 5 i 6 – 1073

Utworzenie placu zabaw przy ulicy Paderewskiego – 352

Starzyńskiego zagospodarowanie – 128

OKRĘG IV

Wspieramy schronisko dla zwierząt-oświetlamy drogę do schroniska – 1760

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Wiejskiej – 480

Żyjmy przyjemnie i kolorowo dbając o kwiaty i zieleń wokół wspólnoty – 158

ZADANIA SPOŁECZNE

GRALNIA czyli planszówki dla wszystkich! – 2874

II FESTYN RODZINNY „WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU – 2549

Akademia Młodego Zapaśnika III – 2503

Świetlica dla lepszej przyszłości – 1930

W matematyce siła. Warsztaty naukowe dla dzieci – 1888

SŁUPSKA LIGA UNIHOKEJA – 1816

W RYTMIE MIASTA – słupskie festiwale taneczne – 1611

GARDEN PARTY U KAROLA – CYKL LETNICH KONCERTÓW przed pomnikiem Karola Szymanowskiego w Parku im. Jerzego Waldorffa
1562

Słupska Liga Mini-koszykówki – 1561

STERYLIZACJA I KASTRACJA WŁAŚCICIELSKICH ZWIERZĄT – 1518

AKADEMIA SENIORA – 1157

Czwartki Lekkoatletyczne – 915

Z PASJI DO ZWIERZĄT, CYKL SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH – 831

Muzyka na mieście – 700

Szkoła nauki jazdy na Pumptracku III – 603

Akademia Młodego Artysty – kreatywne warsztaty dla dzieci – 528

Sensoraki, czyli kreatywne pomysły na zmysły – 405

LETNIE I ZIMOWE MISTRZOSTWA SŁUPSKA PRZEDSZKOLAKÓW W PIŁCE NOŻNEJ – SŁUPSK 2020 – 391

MMA DLA NAJMŁODSZYCH – 381

Aktywna mama (i tata!) – 225

Świadoma mama (i tata)! – 162

GORDONKI – Zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci – 153

Cardio Tennis – 147