Zmiany w wysokości świadczeń rodzinnych oraz kryteriach uprawniających

Wraz z początkiem listopada zmieniła się wysokość świadczeń rodzinnych oraz kryteriów do nich uprawniających. Można przyjąć, że wzrost tych kryteriów nastąpił o 100 zł.

Zmiany w wysokości świadczeń rodzinnych

Aktualnie zasiłek rodzinny na dziecko do 5. roku życia wynosi 89 zł, z kolei na dziecko powyżej 5. roku życia, ale przed osiągnięciem pełnoletności można otrzymać 118 zł. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, bądź dzieci, waha się w granicach od 185 zł do maksymalnie 370 zł. Natomiast dodatek z tytuły wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 90 zł. W przypadku kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego można otrzymać 80 zł (jeśli dziecko nie ukończyło 5 lat) lub 100 zł (na dziecko pomiędzy 5 a 24 rokiem życia). Gdy dziecko podejmie naukę poza miejscem zamieszkania, ale w zamieszkiwanej miejscowości znajduje się szkoła, można otrzymać 105 zł dodatku, natomiast jeśli dziecko dojeżdża z zamieszkiwanej miejscowości do miejscowości, w której znajduje się szkoła, to dodatek wynosi 63 zł.

Oprócz wysokości świadczeń wzrosły także kryteria. -Aktualne kryterium na osobę wynosi 674 zł, natomiast jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne to jest to kwota 764 zł.-informuje Sebastian Ferens z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Nie zmieniło się kryterium dochodowe uprawniające do becikowego i wynosi 1922 zł na osobę. Kolejne zmiany MPiPS zapowiedziało na 1 listopada 2016 roku oraz 1 listopada 2017 roku.