Zgłoś Słupskiej Radzie Seniorów co ci się nie podoba w mieście

Wszyscy mieszkańcy Słupska mogą zgłaszać swoje propozycje, uwagi, sygnały członkom Słupskiej Rady Seniorów, którzy raz w miesiącu prowadzić będą  specjalne dyżury. Głównym celem organizacji dyżurów jest rozpoznanie rzeczywistej sytuacji i potrzeb słupskich seniorów.

– Propozycje mieszkańców mogą stać się kierunkiem działań Rady zmierzającej do wdrożenia systemowych rozwiązań poprawiających jakość życia seniorów – mówi Karolina Chalecka z Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Członkowie Rady pełnić będą dyżury w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz 14.00 – 16.00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6 (pokój nr 4). Wyjątkiem będzie marzec i grudzień (dni świąteczne) – w ostatni wtorek miesiąca.