Zespół Szkół Samorządowych w Kobylnicy współpracuje z Wielką Brytanią, Szwecją i Rumunią, Słowacją i Czechami

Współpraca międzynarodowa ma na celu realizacje projektu „Z wodą za Pan Brat”. Liderem projektu jest Zespół Szkół Samorządowych w Kobylnicy, który wraz z dyrektorami szkół Wielkiej Brytanii, Szwecji i Rumunii odbył dwudniowe spotkanie robocze.

Zespół Szkół Samorządowych w Kobylnicy

Projekt skierowany jest głównie do uczniów w wieku 10 -14 lat. Jednak działania proekologiczne mają zainteresować również osoby dorosłe, rodziców czy okolicznych mieszkańców. Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych dobrze zaznajomieni są z postawami proekologicznymi. Pochwalić się mogli  wystawą  prac semestralnych z dziejów „małej ojczyzny”.

Efektem międzynarodowej współpracy ma być: prowadzenie strony internetowej projektu, sporządzenie ulotek i rozdanie ich mieszkańcom, wydanie Międzynarodowego Słownika Terminów związanych z wodą czy nagranie pokazowego filmu.