Zdecyduj jak będzie wyglądał budżet obywatelski w przyszłym roku

Od 15 kwietnia do 5 maja będą trwały konsultacje społeczne dotyczące organizacji Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2017 rok.

 

Udostępnione zostały mieszkańcom Zasady SBP 2017, formularz zgłaszający zadanie, karta analizy zadania oraz karta do głosowania – można zgłaszać uwagi do wszystkich dokumentów oraz proponować nowe zapisy, jednakże negocjacjom nie podlega kwota (czyli 2 mln zł), którą prezydent miasta przeznaczył w tym roku na budżet partycypacyjny.

 

 

– Uwagi można zgłaszać w formie elektronicznej (wysyłając uzupełniony formularz uwag na adres obywatelski@um.slupsk.pl) lub papierowej (przynosząc wydrukowany formularz do Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej do Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy Niedziałkowskiego 6 – mówi Karolina Chalecka z Urzędu Miejskiego w Słupsku.

 

 

Dodatkowo, w poniedziałek, 25 kwietnia odbędzie się spotkanie konsultacyjne – zapraszamy zainteresowanych mieszkańców na godzinę 16.30 do SCOPiES.