Zamknięty plac Zwycięstwa

W związku z organizacją wystawy pokonkursowej dotyczącej zagospodarowania pl. Zwycięstwa oraz działaniami związanymi z organizacją Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju nastąpiły zmiany w organizacji ruchu.

Zamknięty plac Zwycięstwa

Dwa pasy stanowisk parkingowych od strony ul. Tuwima zostaną wyłączone z ruchu i możliwości parkowania od 27 maja do czasu zakończenia prezentacji wystawy pokonkursowej.

Plac. Zwycięstwa zostanie w całości wyłączony z ruchu od godzin wieczornych dnia 30 maja 2015 roku do godzin wieczornych 31 maja 2015 roku.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Słupsku nieparkowanie pojazdów na pl. Zwycięstwa w podanych terminach i miejscach.