Zamieszanie z honorowymi obywatelami Słupska. Kto ma wywieszać ich podobizny?

Portrety honorowych obywateli Słupska mają być zawieszane na ścianie frontowej ratusza. Taką decyzję podjął prezydent Słupska na wniosek radnych, którzy domagali się wywieszenia portretu Jana Pawła II z okazji rocznicy jego śmierci. Decyzja prezydenta miała być salomonowym wyjściem, ale spowodowała jeszcze większe zamieszanie.

 

 

Jak informują urzędnicy miejscy prezydent Słupska szanując decyzję radnych miejskich dotyczącą uczczenia śmierci Honorowych Obywateli Miasta Słupska będąc jednocześnie strażnikiem świeckości miasta podjął decyzję, aby z okazji ważnych dat związanych z Honorowymi Obywatelami Miasta Słupska wywieszać na fasadzie ratusza ich portrety. Taka tradycja pomoże uniknąć nierównego traktowania jakiegokolwiek Honorowego Obywatela Miasta Słupska, jednocześnie pełnić będzie funkcję edukacyjną.

 

 

Portret papieża Polaka pojawił się na fasadzie ratusza 1 kwietnia i wisiał do dzisiaj, czyli 4 kwietnia. – Byliśmy w trudnej sytuacji, bo baner z podobizną papieża miał już 10 lat, był zniszczony i było ryzyko, że nie da się go zawiesić – mówi Marek Biernacki, wiceprezydent Słupska. – Portret został w trybie natychmiastowym odnowiony. Naprawa kosztowała tysiąc złotych.

 

 

Urzędnicy miejscy tak spieszyli się z wywieszeniem nowej podobizny Jana Pawła II na budynku ratusza, że zdjęcie papieża pobrali z bezpłatnej encyklopedii internetowej.  – Nie dokonano niezbędnych uzgodnień z autorem portretu, ale to był wynik pośpiechu – zaznacza Biernacki. – Mieliśmy prawo użyć wizerunku portretu, ale na nim musimy uzupełnić informację, kto jest jego autorem.

 

 

Prezydent Słupska zdecydował, że na ścianie ratusza powinny być wywieszane portrety wszystkich honorowych obywateli Słupska. Jest ich 15 i urzędnicy miejscy nie wiedzą w jaki sposób decydować czyja podobizna ma zawisnąć w jakim momencie. Problem powiększa także to, że część z honorowych obywateli nadal żyje. Kto będzie pilnował wywieszania ich portretów? – To sprawa do dyskusji z radnymi, bo sprawa ta może wywoływać dużo emocji – zaznacza wiceprezydent Biernacki. – Może okazać się, że przez cały rok coś będzie na ratuszu wisiało, bo jeśli podobizna każdego honorowego obywatela powisi kilka dni.