Zamienili się gruntami

Powiat Słupski i Lasy Państwowe dokonały jednej z największych wymian gruntów w historii. 19 czerwca oba podmioty podpisały akt notarialny, zgodnie z którym samorząd przekazał lasom nieruchomości stanowiące drogi, przebiegające przez tereny lasów państwowych o łącznej powierzchni 29,876 ha. Drogi te znajdują się na terenie gmin: Kępice, Kobylnica, Dębnica Kaszubska oraz Słupsk. Ich wartość została wyceniona na blisko 3,5 mln złotych.

Zamienili się gruntami

W zamian za to, samorząd stał się właścicielem nieruchomości o zbliżonej wartości, znajdujących się w Słupsku, Bronowie, Obłęży, Korzybiu, Lędowie i Lubuczewie. Tym samym, powiat słupski wszedł w posiadanie, między innymi „Górki Narciarza” oraz gruntów należących do ośrodka wypoczynkowego „Sobótka”. Do przeprowadzenia tej wymiany powiat przymierzał się od kilku lat. Władze samorządowe nie ukrywają radości ze zrealizowania transakcji.