Zaczyna się Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Policjanci, sądy, prokuratury oraz organizacjami pozarządowymi od poniedziałku tj. 22 lutego do piątku 26 lutego włącznie realizują konsultacje społeczne w ramach trwającego „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę prawną i porozmawiać z konsultantem.

 

Wyznaczeni policjanci od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15.00 pełnić będą dyżury, które zapewnią profesjonalną obsługę wszystkim zwracającym się o poradę. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

 
– Policjanci ze Słupska także włączają się do tej ogólnopolskiej akcji – mówi Robert Czerwiński, rzecznik słupskiej policji. – Od poniedziałku 22 lutego każda z osób pokrzywdzonych potrzebująca porady prawnej może zgłaszać się do policjantów, prokuratorów sędziów sądowych i innych instytucji świadczących pomoc prawną i wytłumaczeniu często zawiłych spraw i procedur.

 

Do piątku tj. 27.02.2016 r. włącznie, w godzinach 7.30- 15.00 wyznaczeni policjanci pełnić będą dyżury, w ramach których udzielać będą porad potrzebującym fachowego oraz merytorycznego wsparcia.(tabela dyżurów poniżej). Dodatkowo w dniach 22.02.2016 r. oraz 25.02.2016 r. w godz. 16.00-19.00, w świetlicy Komisariatu Policji I w Słupsku, ul. Reymonta 7 osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych przez psychologa oraz prawnika Stowarzyszenia Pomorskiego Centrum Terapeutyczno-Prawnego INTERIOS

 
22.02.2016 r. podinsp. Mariusz Gomoracki
23.02.2016 r. kom. Wojciech Bugiel
24.02.2016 r. podinsp. Janusz Hryniewiecki
25.02.2016 r. kom. Wojciech Prucnal
26.02.2016 r. kom. Marcin Kaduszkiewicz
27.02.2016 r. podkom. Łukasz Filipczak

 
„Tydzień pomocy ofiarom przestępstw” jest także doskonałą okazją do monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych w naszym kraju i przez to wyznaczania kierunków niezbędnych dla poprawienia ich położenia. Policja na pierwszym miejscu stawia sobie ochronę życia i zdrowia ludzi przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, a więc również ochronę osób słabszych i pokrzywdzonych.