XV Konferencja Kaszubsko – Pomorska pt. „Mieszkać na Pomorzu. Transformacje lokalnych i regionalnych tożsamości pomorskich”.

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, wspierane naukowo przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizuje XV edycję konferencji kaszubsko-pomorskiej, tym razem pod hasłem „Mieszkać na Pomorzu. Transformacje lokalnych i regionalnych tożsamości pomorskich”.

XV Konferencja Kaszubsko – Pomorska

W ramach tak sformułowanego tematu organizatorzy chcą zobrazować proces kształtowania (odnajdywania, uświadamiania, negocjowania) tożsamości, pokazać używanie pamięci jako wartości organizującej tożsamości grup lokalnych i regionalnych, poruszyć zagadnienie tożsamości społeczeństw współczesnych – również obszarów miejskich Pomorza, zilustrować wpływ ruchów społeczno-politycznych na tożsamość społeczeństw; zająć się też zagadnieniem tożsamości z perspektywy organizacji pozarządowych, których działania często wpływają na tożsamości społeczeństw, oraz z perspektywy muzeów, które miejscowe dziedzictwo kulturowe tłumaczą i oswajają, wybierają z niego to co aktualnie ważne z punktu widzenia tożsamości grupowej.

Kierownictwo naukowe konferencji przyjęła dr hab. Anna Weronika Brzezińska, prof. UAM w Poznaniu

Plakat XV Konferencja Kaszubsko – Pomorska
Plakat XV Konferencja Kaszubsko – Pomorska

Wydarzenie

Nazwa: XV Konferencja Kaszubsko – Pomorska pt. „Mieszkać na Pomorzu. Transformacje lokalnych i regionalnych tożsamości pomorskich”.

Miejsce: Słupsk; Biały Spichlerz, ul. Szarych Szeregów 12 (obiekt Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku)

Termin: 14.11.2019, w godz. 9.30-16.30; 15.11.2019, w godz. 9.30-13.30

MARZENNA MAZUR

DYREKTOR MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU

ANNA WERONIKA BRZEZIŃSKA
KIEROWNIK NAUKOWA

mają zaszczyt zaprosić
na XV Konferencję Kaszubsko-Pomorską

„Mieszkać na Pomorzu. Transformacje lokalnych i regionalnych tożsamości pomorskich”

Program konferencji

14 listopada (czwartek)

9.30 Otwarcie Konferencji: Marzenna Mazur, Anna Weronika Brzezińska
Prowadzenie sesji – Prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska

9.50 dr Aleksandra Paprot – Wielopolska, Uniwersytet Gdański
Posmigracyjna lokalność czy regionalność? O wymiarach współczesnej tożsamości na Żuławach i Powiślu

10.10 mgr Barbara Borzyszkowska, Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie Pogranicze bytowskie, czyli we współczesnym wielokulturowym tyglu

10.30 prof. UG dr hab. Anna Kwaśniewska, Uniwersytet Gdański, Re (konstrukcja) tożsamości pomorskiej: przypadek Kosznajderii

10.50 dr hab. Małgorzata Zawiła
Dziedziczenie przedwojennych cmentarzy jako element tworzenia lokalnej tożsamości na Pomorzu

11.10 prof. AP dr hab. Zbigniew Sobisz, Akademia Pomorska w Słupsku
O asymilacji kulturowej i tożsamości Niemców na ziemi lęborskiej w latach powojennych

11.30 dyskusja

11.50 przerwa
Prowadzenie sesji – dr hab. Anna Drożdż

12.10 dr Andrzej Stachowiak, Muzeum Wsi Kieleckiej
Specyfika praktykowania religii przez Kaszubów na przykładzie „pokłonów feretronów”

12.30 prof. AP dr hab. Daniel Kalinowski, Akademia Pomorska w Słupsku
Naznaczeni winą – unoszeni wizją. Najnowsze pokolenie piszących po kaszubsku

12.50 dr Maria Aleksandrovich, Akademia Pomorska w Słupsku
Znaczenie tańca dla tożsamości Kaszubów – co motywowało i motywuje, że ludzie tańczą?

13.10 prof. nadzw. dr hab. Monika Mazurek, Uniwersytet Gdański
Kaszubi, czyli kto? – analiza procesu kreowania tożsamości

13.30 dr Mariusz Filip, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Życie na dawnych ziemiach Słowińców w świetle badań terenowych

13.50 dyskusja

14.10 przerwa

Prowadzenie sesji – dr Marcin Owsiński

14.50 dr hab. Anna Drożdż, Uniwersytet Śląski w Cieszynie Mieszkańcy pomorskich wsi w badaniach Polskiego Atlasu Etnograficznego. Wybrane przykłady

15.10 mgr inż. Aleksandra Gałka – Kopera, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Elementy materialne i niematerialne kultury jamieńskiej jako składnik lokalnej tożsamości kulturowej

15.30 dr Ewa Grochowska
Pamięć wędruje z ludźmi: przemiany tradycji muzycznych (na przykładzie Pomorza Zachodniego)

15.50 dr Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak, dr Karol Walczak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Kaliszu Karoli Bober perypetie z chlebem. O kłopotach towarzyszących układaniu się z tożsamością

16.10 dyskusja

16.30 podsumowanie (przewodniczący sesji)

15 listopada (piątek)

Prowadzenie sesji – dr Aleksandra Paprot – Wielopolska

9.30 prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Walka o tożsamość. Kroniki szkolne z Pomorza jako źródło wiedzy o strajku szkolnym w latach 1906-1907

9.50 dr Małgorzata Mastalerz – Krystjańczuk, Akademia Pomorska w Słupsku
Rola placówek oświatowych i kulturalno-oświatowych w integracji społeczeństwa w północno-wschodniej części powiatu słupskiego po drugiej wojnie światowej

10.10 dr Adam Czarnecki, Akademia Pomorska w Słupsku
Przystosowanie czy opór? Postawy społeczności mniejszości narodowych Pomorza Środkowego wobec polityki kolektywizacji w latach 1948–1956

10.30 dr Marcin Owsiński, Muzeum Stutthof w Sztutowie
Badanie i upowszechnianie historii lokalnej z perspektywy państwowej instytucji kultury i miejsca pamięci. Refleksje (nie tylko) osobiste

10.50 dr Agnieszka Kurkowska, Politechnika Koszalińska
Zagubiona tożsamość a pomorskie doświadczenie domu. Blok i chata

Zapraszamy serdecznie.