Wzmożone patrole

W tym tygodniu na ulicach Słupska i Trójmiasta pojawi się więcej policjantów. Patrole będą także liczniejsze. W sumie, w obu miastach, dodatkowo pracować będzie 180 funkcjonariuszy. Wszystko za sprawą praktyk terenowych, które odbywają słuchacze Szkoły Policji.

Wzmożone patrole

Praca w terenie to przede wszystkim weryfikacja umiejętności zdobytych podczas kilkumiesięcznego szkolenia. W tym czasie młodzi policjanci poznali tajniki taktyki i technik interwencji, nauczyli się przepisów prawnych oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego. Teraz okaże się, czy te umiejętności wystarczą do poprawnego wykonywania obowiązków służbowych. Nad pracą każdego patrolu będzie czuwał doświadczony policjant. Praktyki terenowe słuchacze będą pełnić w godzinach popołudniowych i wieczornych.