Wyprawka szkolna tylko z zasiłkiem rodzinnym

Osoby pobierające zasiłek rodzinny mogą otrzymać wyprawkę szkolną. Żeby dostać pieniądze, trzeba spełnić określone wymagania. Przede wszystkim nie można przekroczyć kryterium dochodowego, które wynosi 574 zł na osobę, a w przypadku osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności 664 zł. Rodzice samotnie wychowujący dzieci, ubiegając się o wyprawkę, powinni mieć zasądzone alimenty.

Wyprawka szkolna

Kwota, którą można otrzymać to zaledwie 100 zł. Ubiegający się o wyprawkę muszą wypełnić stosowny wniosek, który można otrzymać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, znajdującego się przy ulicy Słonecznej 12d. Do wniosku należy załączyć PIT za 2013 rok. Pieniądze zostaną wypłacone w kasie ośrodka lub przelane na konto bankowe.