Wybierz zajęcia na ferie dla swojego dziecka w Emceku

Młodzieżowe Centrum Kultury to jedna z kilku słupskich instytucji, która proponuje najwięcej zajęć na ferie dla dzieci w różnym wieku. Wybierać można między zajęciami odpłatnymi i darmowymi.

Ferie w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku

I tydzień: 15.02.2016 – 20.02.2016

15.02.2016 -19.02.2016
11.00 – 13.30
kino Rejs/ sala Tango
Seanse filmowe dla dzieci (płatne) połączone z zajęciami plastycznymi
Koszt biletu do kina REJS
15.02.2016 – 19.02.2016 r.
10.00 – 13.00
PARTER1 MCK
„Zimowe Dziwowisko” – zajęcia teatralno – muzyczne z użyciem instrumentów niekonwencjonalnych (m.in.Didgeridoo, Udu, Tank drum, Żalejka) pochodzących z różnych regionów Polski i części świata zakończone inscenizacją. Zajęcia przeznaczone dla dzieci w przedziale wiekowym 8 – 12 lat.
nieodpłatne
15.02. 2016 – 19.02.2016
10.00 – 14.00
Studio Piosenki MCK
Warsztaty wokalne prowadzone przez Jolantę Otwinowską – dyrygentkę chóru Kantele
nieodpłatne
19.02.2016
19.00
PARTER 1 MCK
Akustyczny koncert Julii Vikman w utworach Bułata Okudżawy, Żanny Biczewskiej, Czesława Niemena itd.
Bilet normalny: 20,- zł
Bilet ulgowy: 15,- zł
20.02.2016
14.30 – 16.30
PARTER 2 MCK
Warsztaty tańca nowoczesnego kierowane do dzieci i młodzieży.
nieodpłatne

II tydzień: 22.02.2016 – 27.02.2016
22.02.2016 – 26.02.2016
11.00 – 13.30
kino Rejs/ sala Tango
Seanse filmowe dla dzieci (płatne) połączone z zajęciami plastycznymi
Koszt biletu do kina REJS
22-26.02.2016
10.00 – 14.00
pracownia plastyczna MCK
Warsztaty z wikliny papierowej kierowane do dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 7-10 lat
nieodpłatne
22-26.02.2016
14.00 – 15.30
pracownia plastyczna MCK
Warsztaty manualno – plastyczne dla dzieci najmłodszych
nieodpłatne
22.02.2016 – 26.02.2016
10.00 – 13.00
PARTER 1 MCK/Studio Piosenki MCK
Zajęcia warsztatowe – przygotowanie słuchowiska na podstawie tekstu własnego (tworzenie scenariusza). Dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
nieodpłatne
22.02.2016 – 26.02.2016
12.00 – 15.00
Studio Piosenki MCK
Uzupełniające warsztaty w szkółce gitarowej i instrumentów klawiszowych dla stałych uczestników zajęć (indywidualnie).
nieodpłatne
26.02. 2016 – 26.02.2016
17.00 – 18.00
PARTER 1 MCK
Podsumowanie zajęć i warsztatów z ferii zimowych: koncert, wystawa, spektakl itd.
nieodpłatne
26.02.2016 r.
19.00
PARTER MCK
„Poziom wyżej” – koncert hiphopowy: „Andriu”/„Batyt”/”Stachu”
Cena biletu: 5- zł
27.02.2016
14.30 – 16.30
PARTER 2 MCK
Warsztaty tańca nowoczesnego kierowane do dzieci i młodzieży.
nieodpłatne