Wolne miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy to placówka podlegająca pod Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Instytucja ma szeroką ofertą dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. Aktualnie trwa rekrutacja skierowana do słupszczan zainteresowanych terapią. Wolne miejsca są przeznaczone dla osób dorosłych, chorych i zaburzonych psychicznie.

Wolne miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy

Głównym celem placówki jest rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju spotkaniach artystyczno-kulturalnych. Podopieczni placówki uczestniczą w zajęciach socjoterapeutycznych, mogą również skorzystać z bogatej oferty kół zainteresowań. W Środowiskowym Domu Samopomocy działa kabaret Buenos, odbywają się zajęcia geograficzno-przyrodnicze, muzyczne z elementami choreoterapii, arteterapia, kinezyterapia, zajęcia praktyczno-ogrodnicze, kulinarne oraz relaksacyjne w Sali Doświadczania Świata.

Od 2010 roku w placówce odbywają się także warsztaty multimedialne. Dzięki nim w Środowiskowym Domu Samopomocy założono pierwszą w Polsce Telewizję Osób Niepełnosprawnych. Filmowcy amatorzy przede wszystkim dokumentują imprezy odbywające się ŚDS, a także tworzą materiały przybliżające działalność ośrodka.

Więcej informacji na temat rekrutacji i placówki można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 59-842-26-53 lub zaglądając na stronę internetową Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:
www.mopr.slupsk.pl/index.php/informacje-dot-dzialow-i-jednostek/2-uncategorised/81-srodowiskowy-dom-samopomocy