Wojewoda pomorski przestrzega przed dronami

Użytkownicy bezzałogowych statków powietrznych nie posiadają podstawowej wiedzy lotniczej. Nie wszyscy mają też świadomość, że to urządzenie podlega przepisom prawa lotniczego. Za jego złamanie grożą poważne konsekwencje, w tym nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Wojewoda pomorski przestrzega przed dronami

Kampanię informacyjną mającą uświadomić, że nieumiejętne korzystanie z „dronów” stanowić może poważne zagrożenie dla ruchu lotniczego rozpoczął właśnie Urząd Lotnictwa Cywilnego. W ramach akcji uruchomiona została strona internetowa www.latajzglowa.pl, na której zamieszczone zostały podstawowe informacje na temat bezpiecznego korzystania z bezzałogowych statków powietrznych. Do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi przedstawiającymi podstawowe zasady sportowego i rekreacyjnego wykonywania lotów z wykorzystaniem „dronów” zachęca również wojewoda pomorski.

– Żeby wykonywać loty „dronem” w sposób inny niż rekreacyjny i sportowy, należy posiadać świadectwo kwalifikacji, czyli dokument potwierdzający, że operator potrafi w sposób bezpieczny sterować takim urządzeniem, badania lotniczo-lekarskie oraz ubezpieczenie – informuje Roman Nowak, rzecznik prasowy wojewody pomorskiego. – Wszystkie loty związane ze świadczeniem usług, takich jak np. wykonywanie zdjęć czy kręcenie filmów wymagają posiadania świadectwa kwalifikacji wydawanego przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego po zdaniu państwowego egzaminu praktycznego i teoretycznego.

Aktualnie w Polsce wydano ponad 1000 świadectw kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego.

Kompendium

Dron, czyli bezzałogowy obiekt latający. Drony przestały być urządzeniami trudno dostępnymi, specjalizującymi się w misjach bojowych. Urządzenia te służą dziś głównie rozrywce, choć bardziej zaawansowane mają na pokładach kamery HD, które mogą nagrywać nietypowe ujęcia do celów prywatnych lub komercyjnych. Maszynami steruje się za pomocą komputera, tabletu lub smartfonu. Złożone z kilku (4, 6, 8) wirników maszyny nie potrzebują wiele miejsca, by wzbić się w powietrze, gdyż mają funkcję pionowego start.

Z używaniem dronów jest związanych kilka problemów, natury nie tylko bezpieczeństwa w ruchu powietrznym.
Ważną kwestią poruszaną obecnie na wielu konferencjach i szeroko dyskutowaną w kwestii używania dronów są obecnie tematy:

Zagadnienia etyczne – Należy mieć nadzieję, podobnie jak Dr Sparrow, że większość inżynierów powinna mieć na uwadze fakt, że maszyny te mają na celu służyć rozwiązywaniom społecznym i środowiskowym wyzwań ludzkości, a już na pewno nie powinny zabijać ludzi, w tym tych niewinnych, czy też pozbawiać władzy obcych rządów.

Ochrona praw człowieka – Ben Emmerson zwrócił uwagę na wiele kwestii w sprawie użytkowania bezzałogowych statków powietrznych. Chodzi głównie o ofiary cywilne, które ucierpiały w wyniku operacji wojskowych przy użyciu dronów. Liczby i fakty są ukrywane przez armię poszczególny krajów wykorzystujące drony do działań wojennych i antyterrorystycznych.

Ochrona prywatności – Różnorodność zastosowania dronów stanowi istotne wyzwanie, zarówno w zakresie technologicznym, jak i prawnym, ponieważ sposoby użytkowania aplikacji mogą być wrażliwe z punktu widzenia prywatności. W tym aspekcie trzeba wziąć pod uwagę, że BSP wyposażone w systemy gromadzące i przetwarzające informacje obrazowe wymagają szeregu uregulowań prawnych.

Dwoma największymi zagrożeniami związanymi z technologiami informacyjnymi są ataki cyberprzestępców oraz utrata prywatności. Skupiając się na potencjalnych zagrożeniach, nie powinny zostać wprowadzone restrykcje i ograniczenia użytkowania BSP – technologii powszechnie już stosowanej. Rozwiązaniem jest edukacja odnośnie wykorzystania dronów i informacji przez nie pozyskane.

Ochrona danych osobowych – Z punktu widzenia ochrony danych osobowych, ważne jest, aby operatorzy dronów byli zobowiązani przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych, a w Europie, w szczególności krajowych środków ustanowionych na podstawie dyrektywy 95/46/WE oraz decyzji ramowej 2008/977. Jednakże istniejące przepisy wymagają modyfikacji, ponieważ zgodnie z opinią Grupy Roboczej Artykułu 29 europejskiego organu do spraw ochrony danych osobowych, przy stosowaniu monitoringu osób, wszystkich uczestników należy powiadomić o tym fakcie, ponieważ mamy do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych. Aby zrealizować to zgodnie z prawem należałoby również poinformować wszystkie potencjalne osoby nagrania o odbywającym się locie BSP, co raczej byłoby niewykonalne.