Władze Ustki przyznają: to rozbudowa portu uszkodziła kładkę

Z wstępnej ekspertyzy wynika, że najbardziej prawdopodobną przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania kładki jest prowadzona w bezpośredniej bliskości budowa nowego basenu rybackiego. Tak napisał w wydanym dziś oświadczeniu wiceburmistrz Ustki.

To rozbudowa portu uszkodziła kładkę

– Obecnie analizujemy otrzymane informacje. Pełna ocena skali oddziaływania budowanego basenu rybackiego na eksploatację kładki nastąpi po konfrontacji otrzymanych danych z dokumentacją, którą posiadamy. Dokumentacja ta, zgodnie z wnioskiem firmy Hydro-Naval, została przekazana wykonawcy – zaznacza Bartosz Gwóźdź-Sproketowski, zastępca burmistrza Ustki.

– Jednocześnie informujemy, że nieustannie podejmowane są działania zmierzające do ponownego i jak najszybszego uruchomienia kładki. Od samego początku deklarujemy chęć współpracy z projektantem i wykonawcą kładki w zakresie jej  naprawy i ponownego przywrócenia do eksploatacji. Ponowne oddanie kładki do użytku jest dla Miasta Ustka sprawą priorytetową – dodaje Gwóźdź-Sproketowski.

Port Morski w Ustce

Port morski Ustka – port morski nad Morzem Bałtyckim, w ujściu rzeki Słupi, w mieście Ustka, w woj. pomorskim. Port obsługuje głównie statki rybackie, turystyczne i jednostki sportowe.

Obecnie wielkość statków wchodzących do portu Ustka nie może przekraczać 60 m długości całkowitej, 12,0 m szerokości i 4,0 m zanurzenia dla wody słodkiej. Maksymalne parametry statku dla portu długość całkowita 80 m, szerokość 21,0 m zanurzenie statku przy średnim stanie dla wody słodkiej 4,0.

Modernizacja portu

Ponad 200 mln zł może wydać Urząd Morski w Słupsku na modernizację i przebudowę wejścia do portu morskiego w Ustce.
Obecnie analizowane są warianty tej przebudowy. W tym roku Urząd Morski wyda na plany i koncepcje około 200 tysięcy złotych. Później ma być ogłoszony przetarg na zasadzie zaprojektuj i wybuduj. Szacuje się, że inwestycja zakończy się w latach 2018-2019.

Falochrony w usteckim porcie nadają się do generalnego remontu. Część z nich ma ponad 100 lat i nie była remontowana. Teraz pojawiała się możliwość sfinansowania ze środków unijnych całkowitej przebudowy wejścia do portu.

– Wstępnie zakładamy całkowitą odbudowę falochronu zachodniego i wschodniego – mówi Tomasz Bobin, dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku – Falochron wschodni zostanie odtworzony w tym samym miejscu, ale co do falochronu zachodniego pojawiają się aż trzy nowe koncepcje. Obecnie analizujemy wszystkie rozwiązania. Prowadzimy również rozmowy z wojskiem na temat ich potrzeb. Będą prowadzone również rozmowy na temat potrzeb rozwoju portu z Urzędem Miasta w Ustce.

Według niepotwierdzonych jeszcze informacji zachodni falochron może być przesunięty na zachód od obecnego o 50, 300 lub około 600 metrów. Te trzy warianty są obecnie analizowane. Dzięki stworzeniu tak dużego falochronu w usteckim porcie mogłyby cumować o wiele większe jednostki wojskowe, jak i handlowe. Możliwe, że pojawi się również pasażerska przeprawa promowa.

– Na środkowym wybrzeżu brakuje obecnie portu schronienia. Ustka jest do tego idealnym miejscem. Na pewno nie będzie to tylko port wojenny – dodaje Bobin.

Rozbudowa portu miałaby również wpływ na układ komunikacyjny w zachodniej części miasta. Mówi się o połączeniu ulicy Westerplatte z Zubrzyckiego i planowaną południową obwodnicą miasta.

Warto również dodać, że obecnie w usteckim porcie za około 13 mln zł budowany jest nowy basen rybacki na około 30 jednostek. W najbliższym czasie miasto zakupi również pomosty pływające dla jachtów.

Historia portu

Historia portu sięga XIV wieku. Pierwsze falochrony zaczęto budować po 1337 roku, po podpisaniu umowy ze Święcami. Początkowo rozładunek i załadunek statków odbywał się w przystani w Słupsku, do której statki przeciągano rzeką Słupią (w tym celu wzdłuż rzeki powstały ścieżki holownicze). Ruch statków do Słupska ustał w XVI wieku, jakkolwiek nie zaprzestano na Słupi spławu, np. drewna. W kolejnych latach port był niszczony przez sztormy, a Słupskowi – jego właścicielowi – brakowało środków na naprawy. W XVIII wieku, na mocy decyzji Fryderyka Wilhelma II, nastąpiła odbudowa portu oraz rozwój przemysłu stoczniowego. Większa rozbudowa portu nastąpiła w latach 1809-1810. Falochron wschodni odbudowano i wydłużono do 53 m; wzmocniono także prawy brzeg Słupi u nasady falochronu. W latach 1818-1820 wydłużono falochron do 76 m.

22 grudnia 1831 port w Ustce przeszedł na własność państwa pruskiego, które przejęło finansowanie prac inwestycyjnych. W latach 1834-1863 pochłonęły one 600 000 marek. Drugi etap rozbudowy nastąpił w latach 1864-1903. W tym czasie port został pogłębiony; nastąpiła również budowa masywnych, odpornych na sztormy falochronów.

Pierwsza latarnia morska w porcie powstała w 1871 roku. Początkowo naftowa, wciągana na maszt przy stacji pilotów, w późniejszym okresie podlegała ciągłym modyfikacjom (np. zastosowano soczewkę Fresnela). Od 1904 latarnia emitowała białe, przerywane światło, którego źródło znajdowało się na wysokości 11,2 m.

W I połowie XX wieku port nie ulegał już zasadniczym przekształceniom, przeprowadzono jedynie drobne prace przy urządzeniach w porcie. Plany rozbudowy portu w Ustce, pomimo podjęcia pewnych robót (budowa mola), zarzucono po włączeniu Gdańska do III Rzeszy w 1939 roku. W 1961 roku Minister Żeglugi formalnie ustanowił port morski w Ustce. W latach 70. XX w. istniały niezrealizowane plany powstania w Ustce dużej stoczni, co wiązało się z koniecznością rozbudowy portu. W latach 80. i 90. XX w. dokonano wzmocnienia falochronów.

W latach 1989–1993 przy porcie funkcjonował wolny obszar celny o powierzchni 8,12 ha