Władze Słupska nie złożyły żadnego wniosku na „Schetynówki”

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2016). Do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły 84 wnioski z różnych miejscowości. Słupsk nie złożył żadnego wniosku o pieniądze na drogi.

Od 1 do 30 października 2015 roku, do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 84 wnioski na łączną kwotę dotacji 136 208 035 zł. Wnioski dotyczące dróg powiatowych – 17 na łączną kwotę 42 141 189 zł (odcinek dróg do modernizacji ok. 169 km). Wnioski dotyczące dróg gminnych – 67 na łączną kwotę 94 066 646 zł (odcinek dróg do modernizacji ok. 86 km).

Władze Słupska nie złożyły żadnego wniosku na „Schetynówki”

Środki przeznaczone na realizację programu w 2016 roku dla Województwa Pomorskiego to – 43 743 828 zł.
Mimo, że tak wiele miejscowości z województwa pomorskiego ubiega się o pieniądze na remonty dróg władze Słupska nie widzą potrzeby sięgania po te pieniądze. – W tej edycji nie złożyliśmy żadnego wniosku – mówi Karolina Chalecka z Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Od 01 do 30 listopada 2015 roku trwać będą prace komisji ds. oceny projektów
o dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – informuje Roman Nowak, rzecznik prasowy wojewody pomorskiego. – Komisja dokona oceny formalnej wniosków, a następnie oceny merytorycznej, na podstawie, której sporządzona zostanie wstępna lista rankingowa wniosków.

 

 

Wstępna lista rankingowa dotycząca dróg powiatowych oraz gminnych zostanie opublikowana na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 30 listopada 2015 roku.