Wkrótce rozpocznie się budowa ekologicznego ciepłociągu w Potęgowie

Dzisiaj,  19 marca podpisano umowę na realizację kolejnego etapu inwestycji budowy ekologicznej sieci ciepłowniczej w gminie Potęgowo. Koszt realizowanego przedsięwzięcia w ramach podpisanej umowy wyniesie prawie 6.500.000,00 zł.

Zakres prac obejmuje budowę sieci ciepłowniczej, która zasilać będzie 22 węzły cieplne, zasilające instalacje grzewcze oraz ciepłej wody w 16 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i sześciu budynkach użyteczności publicznej (m.in. Gminny Ośrodek Kultury, GOPS, Przedszkole, Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa). Łączna długość ciepłociągu to prawie 5000 m. Sieć zasilana będzie z biogazowni Darżyno.

W podpisywaniu umowy uczestniczył wójt gminy Potęgowo Dawid Litwin wraz ze skarbnik gminy Małgorzatą Dąbrowską oraz ze strony wykonawcy Zbigniew Borkowski, prezes Infracorr Sp. z o.o., lidera konsorcjum.

– Realizujemy potężną ekologiczną inwestycję, mądrze wykorzystując zasoby gminy. Dzięki współpracy z prywatnym przedsiębiorstwem, jakim jest biogazownia w Darżynie, Potęgowo stworzy klaster energetyczny, którego elementem jest ciepłociąg, od dawna wyczekiwany przez naszych mieszkańców – mówi Dawid Litwin, wójt gminy Potęgowo. – Nie byłoby to możliwe bez środków zewnętrznych, dlatego cieszę się, że jako samorząd jesteśmy skuteczni w pozyskiwaniu takiego wsparcia.

Wskazane w projekcie budowlanym technologie wykonania sieci oraz źródła ciepła biorą pod uwagę najnowsze i najczęściej stosowane rozwiązania techniczno–technologiczne. Projekt ma na celu nie tylko redukcję zanieczyszczeń do środowiska, ale również zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej do celów grzewczych. Dzięki realizacji projektu wyłączona z eksploatacji zostanie przestarzała kotłownia w Potęgowie. Planowane rozwiązania techniczne umożliwią w perspektywie czasowej dalszą rozbudowę sieci ciepłowniczej i przyłączanie do niej kolejnych budynków.

– Projekt w gminie Potęgowo to dla nas duże wyzwanie, ale nie przewidujemy okoliczności, które mogłyby przeszkodzić nam w jego realizacji. Wkrótce rozpoczynamy prace, które według harmonogramu zakończymy do 2020 roku – zapowiada Zbigniew Borkowski, prezes zarządu Infracorr Sp. z o.o..

Wykonawcą robót jest Konsorcjum „Potęgowo 2017” składające się z firm: lider konsorcjum – Infracorr Sp. z o.o. z Gdańska, BMB Santech Sp. z o.o. z Gdańska, M-3 Budownictwo Inżynieryjne  Sp. z o.o. ze Skarszew oraz ELEKTRO-CAL Sp. z o.o. z Miłobądza. Nadzór inwestorski sprawowany będzie przez Przemysława Marszałkowskiego, prowadzącego Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA z Banina. Nadzór autorski sprawowany jest przez wykonawcę dokumentacji projektowej Kazimierza Kurkowskiego, Technika Sanitarna z Grudziądza. Termin zakończenia zadania wyznaczono na 30 czerwca 2020 r.

13 marca odebrano część inwestycji, związaną ze źródłem ciepła, tj. biogazownią. W ramach tego etapu, zainstalowano na terenie Elektrowni Biogazowej w Darżynie urządzenia, niezbędne do wyprowadzenia energii cieplnej do sieci oraz uruchomiono szczytowy kocioł zasilany biogazem. Wykonawcą tej części również było Konsorcjum „Potęgowo 2017”, a wartość umowy wynosiła 1.096.422,00 zł.

Wniosek Gminy Potęgowo dotyczący projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo” został wybrany w ramach konkursu do dofinansowania w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Projekt Gminy Potęgowo okazał się najlepszy w Województwie Pomorskim. Projekt jest realizowany w partnerstwie z właścicielem biogazowni, tj. Nadmorskimi Elektrowniami Wiatrowymi Darżyno Sp. z o.o. Wartość inwestycji ogółem po przeprowadzonym przetargu wynosi 7532.106,78 zł, w  tym wartość dofinansowania 5 271 073,99 zł (w tym: dla Gminy Potęgowo 4 448 242,10 zł, dla partnera NEWD Darżyno Sp. z o.o. – 753 835,90 zł). Wartość kosztorysowa robót wynosiła ponad 9 mln zł.