Wielkie pieniądze do wzięcia z grupy rybackiej

Słowińska Grupa Rybacka jeszcze w tym roku planuje przeprowadzić konkurs na projekty dofinansowane ze środków unijnych. Pula przeznaczona na pierwsze nabory wynosi 2 400 000 zł.

 

 

Konkurs na dotacje dotyczyć będzie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, a więc świetlic, placów, parków, obiektów rekreacyjno-sportowych, itp. Dzięki dofinansowaniu możliwe staną się ich budowa, przebudowa i wyposażenie.

Najwyżej ocenione zostaną projekty opracowane na podstawie konsultacji z mieszkańcami, uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych i seniorów, a także gwarantujące organizację imprez i wydarzeń  w powstałych lub odnowionych obiektach. Konkurs przeznaczony będzie dla podmiotów publicznych, tj.: powiatu, gmin, sołectw, domów kultury, bibliotek oraz innych jednostek, które korzystają ze środków budżetu państwa.

Działalność prowadzona w dofinansowanych obiektach nie może przynosić żadnego zysku i musi mieć charakter ogólnodostępny.

 

 

– Wnioskodawcy będą mogli otrzymać maksymalnie 254 520 zł na jeden projekt. Poziom wsparcia  wyniesie natomiast 63,63%. Liczbę dofinansowanych projektów realizowanych przez jednego wnioskodawcę ogranicza jedynie pula środków – informuje Ewelina Laskowska ze Słowińskiej Grupy Rybackiej.

W maju Słowińska Grupa Rybacka podpisała umowę na realizację swojej Strategii, w tym na prowadzenie naborów wniosków o dofinansowanie dla mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i podmiotów publicznych. SGR wciąż czeka na komplet dokumentów potrzebnych do ogłoszenia konkursów, dlatego ich planowane terminy mogą ulec zmianie.

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać w biurze SGR: ul. Ustecka 8, Przewłoka, tel.: 516 559 181, www.sgr.org.pl, e-mail: e.laskowska@sgr.org.pl. Słowińska Grupa Rybacka przed każdym naborem wniosków przeprowadza cykl bezpłatnych szkoleń i konsultacji dla beneficjentów. Pozyskanie środków finansowych w ramach dostępnych funduszy daje szansę na realizację własnych pomysłów, stwarza możliwości dodatkowego zarobkowania przyczyniając się jednocześnie do rozwoju regionu.