Wielkie pieniądze dla Słupska. Będzie budowa bulwarów nad Słupią

Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał dofinansowanie dla Miasta Słupska na zintegrowany projekt rewitalizacji.

Składał się on z dwóch projektów: infrastrukturalnego pn.: „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” Całkowita wartość projektu to 69 585 996,99 zł.

Przyznane dofinansowanie wynosi 35 949 243,37 zł (w tym: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 30 418 590,54 zł i 5 530 652,83 zł z budżetu państwa), co stanowi 65 % wydatków kwalifikowanych w projekcie, a także projekt społeczny pn. „Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska”. Całkowita wartość projektu wynosi 6 974 435,74 zł, przyznane dofinansowanie 6 625 637 zł.

Budowa bulwarów nad Słupią

-To co najważniejsze – projekty będą realizowane jako partnerskie. 45 wspólnot mieszkaniowych będzie naszymi partnerami w projekcie „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”. Podpisaliśmy z nimi umowy partnerskie. Wartość dofinansowania dla wspólnot w projekcie to: 3 542 686,72 zł – informuje Karolina Chalecka z Urzędu Miasta w Słupsku.

Projekt inwestycyjny

W ramach projektu inwestycyjnego:

 1. Bulwary nad Słupią kładki, ścieżka rowerowa, nowe miejsca do spacerów, sportu, wypoczynku
 2. Przebudowa dróg na Podgrodziu – ulica Mostnika, Armii Krajowej, Dominikańska, Kowalska, Szarych Szeregów, wymiana chodników przy Partyzantów, przy parku Powstańców warszawskich
 3. Rekonstrukcja średniowiecznej baszty obronnej (Centrum Współpracy Międzypokoleniowej i Streetworkingu, Centrum Seniora)
 4. Remont podwórek przy ul. Partyzantów, Armii Krajowej, Szkolnej, Długa, Polna, Ogrodowa i Deotymy.
 5. Przebudowa kamienicy Otto Freundlicha – powstanie Centrum Wsparcia, Psychologiczna Poradnia Rodzinna, centrum start-upów
 6. Przebudowa wozownię na potrzeby Nowego Teatru, powstanie Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych
 7. Przebudowa ul. Długą, Ogrodowej, Polnej, Płowieckiej, Sygietyńskiego i Świętopełka
 8. Remont i renowacja kamienic (16 kamienic komunalnych i 45 budynków wspólnot mieszkaniowych)
 9. Odtworzenie zieleni i skwerów w tym Park Waldorfa, Park Powstańców Warszawskich, aleja Sienkiewicza, nowe parki i skwery

Projekt społeczny

W ramach projektu społecznego m.in.

 1. Teleopieka
 2. Psychologiczna Poradnia Rodzinna z mieszkaniem terapeutycznym
 3. Usługi opiekuńcze –
 4. Dom Sąsiedzki przy ul. Długiej