Wielkie e-zmiany w sądownictwie

Od stycznia przyszłego roku w polskich sądach będą nagrywane rozprawy karne. To oznacza, że rozprawy we wszystkich instancjach sądów będą uwieczniane na nagraniach.

Dziś w słupskim sądzie okręgowym zorganizowano pokaz możliwości nowoczesnego sprzętu.

Wielkie e-zmiany w sądownictwie

Od kilku lat w polskich sądach wprowadzane są e-protokoły, czyli cyfrowe zapisy dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia sądowego.

Protokół elektroniczny jest nagraniem wszystkich czynności, które dzieją się na sali sądowej w czasie rozprawy.

E-protokół

E-protokół składa się z dwóch części: audio albo audio-wideo oraz z części pisemnej, która zawiera jedynie najważniejsze fakty z przebiegu rozprawy.

Od 2011 roku w sprawach cywilnych, a od 2014 roku w sprawach o wykroczenia, zamiast tradycyjnego pełnego pisemnego protokołu sporządza się nagranie dźwiękowe lub audiowizualne.

Strony postępowania, czyli powód, pozwany, obwiniony mają prawo zapoznać się z zapisem dźwięku i obrazu. Można otrzymać nagranie na płycie DVD – kosztuje to 15 zł, albo zapoznać się z nagraniem w czytelni sądowej.

Od stycznia 2016 roku wprowadzane mają być e-protokoły z rozpraw karnych.

Na razie nie wiemy, kiedy apelacja gdańska otrzyma sprzęt potrzebny do do wykonywania e-protokołów z rozpraw karnych, ale zwykle jesteśmy wśród pierwszych rejonów Polski, w których wprowadzane są takie zmiany – mówi sędzia Wanda Dumanowska, koordynująca wprowadzanie programu e-sądów w Słupsku.

http://www.slupsk.sr.gov.pl/