Wielka suma pieniędzy dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku otrzymał środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na 2017 rok.

W tym roku słupski pośredniak ma do rozdysponowania kwotę 23,5 mln zł.

Z tego ponad 12 mln zł to środki unijne pozyskane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie bezrobotnych

– Środki te zostaną podzielone na wszystkie aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – informuje Marcin Horbowy z PUP w Słupsku.

– Podobnie jak w poprzednich latach największe sumy przeznaczone będą na formy cieszące się największą popularnością i zapotrzebowaniem na środki tj.:

  • dotacje dla osób rozpoczynających działalność,
  • doposażenie nowych stanowisk pracy tworzonych przez pracodawców,
  • środki na aktywizację osób do 30 roku życia (12 miesięcy urząd refunduje pracodawcy najniższe wynagrodzenie, umowa na 24 mies.),
  • staże zawodowe,
  • szkolenia dla bezrobotnych,

bony:

  • na zasiedlenie,
  • zatrudnieniowe,
  • szkoleniowe

– dodaje Horbowy.

Złóż wniosek

Można już składać wnioski na poszczególne formy pomocy.

Wnioski do pobrania na stronie www.slupsk.praca.gov.pl oraz w pokoju nr 4 przy ul. Fabrycznej.