Wielka akcja promocji biegania w Słupsku

W ramach realizacji zadania zorganizowane zostaną cztery biegi tworzące Słupskie Grand Prix. Każdy z biegów przypadać będzie raz w danej porze roku.

Dystans biegów będzie dostosowany do możliwości słupszczan rozpoczynających przygodę z tą formą aktywności.

Jestem przekonana, że zawody wpłyną pozytywnie na stan zdrowia biorących w nich udział mieszkańców miasta, pozwolą im poprawić samopoczucie, oderwać się od codziennej rutyny i poznać nowych ludzi – podkreśla Agnieszka Klimczak, p.o. dyrektora SOSiR.

Bez wątpienia cykliczność zawodów wpłynie korzystnie na aktywność fizyczną mieszkańców Słupska. Coraz to dłuższy dystans biegów będzie wymagał od nich przygotowania – oznacza to, że nie tylko podczas zawodów będą uprawiać sport, ale także przed i po nich.

Wielka akcja promocji biegania w Słupsku

Organizacja Grand Prix „Biegamy razem w Słupsku” możliwa jest dzięki pieniądzom pozyskanym w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2017.

W ramach realizacji zadania zorganizowane zostaną cztery biegi tworzące Słupskie Grand Prix. Każdy z biegów przypadać będzie raz w danej porze roku.

Dystans biegów będzie dostosowany do możliwości słupszczan rozpoczynających przygodę z tą formą aktywności. Zawody dedykowane będą dla osób, które ukończyły 16 lat. Każdy z uczestników po ukończonym biegu otrzyma medal, ten kto weźmie udział w czterech biegach będzie mógł z czterech medali ułożyć jeden.

Zawody będą odbywać się na terenie całego miasta.

Poradnia Promocji zdrowia włączyła się w organizację biegu i u każdej zainteresowanej pani wykona:

  • pomiar poziomu glukozy,
  • pomiar poziomu cholesterolu,
  • pomiar ciśnienia tętniczego krwi,

oraz

  • analiza składu ciała (waga, tkanka mięśniowa, tkanka tłuszczowa w %, zawartość wody w organizmie, waga kości, BMI),
  • profilaktyka raka piersi – nauka samobadania piersi na fantomie.

TERMINY BIEGÓW

1: Słupskie Grand Prix „Biegamy razem” 11 marca 2017 r. – 5km
2: Słupskie Grand Prix „Biegamy razem” 24 czerwca 2017 r.
3: Słupskie Grand Prix „Biegamy razem” 23 września 2017 r.
4: Słupskie Grand Prix „Biegamy razem” 31 grudnia 2017 r.

Biuro zawodów czynne będzie od godz. 8:30 do 10:30.
zapisy na bieg na stronie internetowej

https://domtel-sport.pl/zgloszenia_masowe/index.php?LP_impr=171