Wiadomo już, gdzie będą zlokalizowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Od 1 stycznia 2016 roku zacznie działać system nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc będzie udzielana w specjalnych punktach przez 5 dni w tygodniu, przynajmniej przez 4 godziny dziennie.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

W naszym powiecie za utworzenie tego typu punktów odpowiada Starostwo Powiatowe. Wiadomo już, że na naszym terenie będą funkcjonować cztery punkty. Dwa z nich będą znajdowały się w Słupsku, pozostałe dwa w Urzędach Gminy -Mogę potwierdzić, że  punkty zlokalizowane zostaną w Kępicach oraz Główczycach. Pani burmistrz Magdalena Gryko i pani wójt Teresa Florkowska podpisały już stosowne porozumienia. – zaznacza Zdzisław Kołodziejski, starosta słupski. W Słupsku punkty zostaną umiejscowione w jednej lokalizacji, dzięki czemu z pomocy będzie można skorzystać przez 8 godzin dziennie.

Kto będzie mógł skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc będzie udzielana: młodzieży do 26. roku życia, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne korzystające z pomocy społecznej, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani oraz osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Czego będzie dotyczyć pomoc?

Pomoc będzie udzielana w zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, spraw karnych, administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, cywilnych oraz podatkowych. Będzie to przede wszystkim działalność informacyjna. Adwokaci i radcy prawni będą informować o stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach oraz obowiązkach. Będą także wskazywać sposób rozwiązania problemu i pomagać w sporządzeniu projektów różnego rodzaju pism, z wyłączeniem pism procesowych.

Bezpłatna pomoc prawna to efekt ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.