W Ustce zaczipujesz psa dostaniesz zniżkę

Władze Ustki zachęcają mieszkańców do oznakowania psa mikroczipem. Usługa jest bezpłatna dla właścicieli psów z terenu miasta Ustka, nie prowadzących hodowli. Osoba, która oznakuje i zarejestruje swojego pupila jest zwolniona z rocznej opłaty za posiadanie psa.

 

Znakowanie odbywa się w Ustce w dwóch placówkach weterynaryjnych: na ul. Bursztynowej 10 i na ulicy Kościelnej 5. Akcja realizowana jest przy współpracy Urzędu Miasta Ustka oraz Polskiego Towarzystwa Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt z Gdańska. Trwa do końca 2018 roku lub do wyczerpania mikroczipów.

– Przypominamy, że działania związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt w naszym mieście regulowane są przez „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Ustka w 2018 roku” przyjęty uchwałą Rady Miasta Ustka – informuje Eliza Mordal z Urzędu Miasta w Ustce. – Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez odławianie z terenu Miasta

Ustka zwierząt zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela.

Czynności te przeprowadzane są przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Ustce. Mieszkańcy mogą zgłaszać zaobserwowane przypadki psów/kotów pozostających bez opieki na numery alarmowe: 986,

Odłowione zwierzęta przewożone są do przychodni weterynaryjnej, przy ul. Bursztynowej 10. Tam poddawane są oględzinom lekarza weterynarii, który zapewnia im opiekę do czasu odnalezienia się właściciela, jednak nie dłużej niż 48h od momentu odłowienia. Dlatego w czasie przebywania psa w schronisku zarówno Straż Miejska jak i pracownicy Urzędu prowadzą akcje informacyjne poprzez strony internetowe i portal Facebook. Podobnie działamy w przypadku porzuconych szczeniaków, dzięki czemu wielokrotnie udaje się znaleźć im nowych właścicieli. To pozwala zwierzakom uniknąć schroniska, gdyż po upływie wyznaczonego czasu zwierzęta są tam przewożone.

Ponadto realizowane są zabiegi kastracji i sterylizacji wolno żyjącym kotom. Osoby, które opiekują się bezdomnymi kotami w swojej okolicy mogą złożyć w Wydziale Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska deklarację. Społeczny opiekun zyskuje w jej ramach prawo do bezpłatnej opieki weterynaryjnej (leczenia) oraz dokarmiania. Jednocześnie zobowiązany jest do współpracy celem ograniczenia populacji kotów wolno żyjących poprzez ich sterylizację lub kastrację.

Osobą do kontaktu w sprawie zwierząt jest pani Ewa Rusiecka, inspektor Wydziału IKiOŚ, tel. 59 8154 315.