W tym miejscu każdy będzie mógł sprzedać coś co sam zrobił

Podpisano umowę z wykonawcą Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Karznicy. Całkowita wartość inwestycji wyniesie niemal 1.000.000 złotych. W najbliższych dniach rozpoczną się prace budowlane. Planowany termin ich zakończenia to 15 listopada 2018 r.

W podpisywaniu umowy uczestniczył wójt gminy Potęgowo Dawid Litwin, radny Dominik Maksymowski, sołtys Izabela Kogut-Suder wraz z mieszkańcami, wykonawca, pracownicy Urzędu Gminy. Obecna była również dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, który będzie administratorem nowego obiektu. W trakcie spotkania ustalono szczegóły planowanych prac, w tym także przeniesienie części wyposażenia placu rekreacyjnego oraz wykorzystanie materiału z istniejącej wiaty, która zostanie rozebrana.

W ramach projektu pn. „Mój Rynek wraz z Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Karznicy” powstanie nowoczesny budynek oraz rynek, na którym będzie odbywała się sprzedaż produktów, przede wszystkim lokalnych – wytworzonych przez miejscowych przedsiębiorców, Koła Gospodyń Wiejskich i inne zainteresowane osoby.

W budynku Centrum zostaną zastosowane technologie odnawialnych źródeł energii – ogrzewanie dostarczy oszczędna pompa ciepła. Centrum zostanie wyposażone w niezbędny sprzęt (meble, urządzenia AGD i RTV, stanowiska komputerowe), będzie także wspierać lokalnych wytwórców poprzez organizację szkoleń, spotkań i wystaw tematycznych oraz poprzez dbanie o odpowiedni wizerunek produktów lokalnych i ich producentów. Targowisko o powierzchni ponad 70m2 zostanie podzielone na strefę produktów rolno-spożywczych oraz pozostałych. Znajdzie się na nim kilkanaście stanowisk do sprzedaży, w tym także produktów wytworzonych w systemie rolnictwa ekologicznego.

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego to firma Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz z Borzestowskiej Huty. Wartość umów: część I Budynek Centrum Promocji Produktu Lokalnego – 778.530,33 zł, część II Targowisko – wiata z pomieszczeniem gospodarczym – 88.900,76 zł. Na inwestycję zostanie udzielona gwarancja na 5 lat.

Gmina uzyskała dofinansowanie na inwestycję z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie  i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Umowa z Marszałkiem Województwa Pomorskiego została podpisana 18 stycznia 2018 r.