W Słupsku rozpoczyna się akcja przeciwko przemocy w rodzinie

W tym roku, po raz pierwszy w Słupsku będzie prowadzona kampania Dni Działania Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Akcja będzie prowadzona do 10 grudnia, czyli do Dnia Praw Człowieka.

Dni przeciwko przemocy rozpoczynają się konferencją organizowaną, w czwartek 26 listopada w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Konferencja odbędzie się pod hasłem „Przemoc w rodzinie – konteksty prawne, społeczne i profilaktyczne”.

– W konferencji uczestniczyć będą m.in przedstawiciele wszystkich instytucji uprawnionych do wszczynania procedury niebieskiej karty, a także sędziowie, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze służb społecznych, policji, Służby Więziennej, przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób doznających przemocy, jak i pracujących ze sprawcami przemocy w rodzinie – mówi Katarzyna Mudryk-Praszczak z Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Akcja przeciwko przemocy w rodzinie

Celem konferencji jest możliwie dogłębna analiza zjawiska przemocy w różnych kontekstach jej występowania. Głównym założeniem debat jest zgłębienie zjawiska przemocy z perspektywy badań naukowych z zakresu prawa, pedagogiki, psychologii i socjologii.

Poza tym szczególnie istotne będzie podjęcie próby wypracowania przestrzeni przenikalności najnowszych trendów badawczych, teoretycznych z praktycznymi w zakresie prewencyjnym, interwencyjnym oraz terapeutycznym. Konferencja będzie również służyła podjęciu dyskusji nad rolą środowiska lokalnego i akademickiego w profilaktyce przemocy, a także integracji i pogłębianiu współpracy przedstawicieli różnych środowisk podejmujących działalność w tym zakresie.