W maju wyremontują most w Bydlinie

Słupskiemu starostwu powiatowemu udało się wywalczyć remont mostu w Bydlinie na trasie Słupsk-Ustka. Most ten jest w coraz gorszym stanie technicznym.

Starosta Zdzisław Kołodziejski wystosował 10 grudnia 2015 r. pismo do Roberta Marszałka Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie potrzeby pilnego remontu mostu.

Most w Bydlinie

– Odpowiedź, którą otrzymaliśmy wczoraj zawiera informację że, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Oddział Zamiejscowy w Słupsku wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie mostu w Bydlinie – mówi Paweł Lisowski, członek zarządu powiatu słupskiego. – Przedmiotowej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, z uwagi na zły stan techniczny mostu.

Nowy most będzie miał konstrukcją łukową i będzie posiadał miejsce na ruch pieszy. Prawdopodobnie trzeba będzie zająć większy pas terenu po obu stronach mostu co może się wiązać z koniecznością wykupu lub wywłaszczenia okolicznych, znajdujących się w polu projektowym działek.

Dodatkowo wskazany został termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: planowany termin rozpoczęcia przedmiotowej inwestycji to maj 2016 r.

Starostwo Powiatowe