W Łebie poszukują zaginionego miasta. Znajdą skarby?

Rozpoczęły się sondażowe badania archeologiczne na terenie Starej Łeby, przy ruinach kościoła św. Mikołaja przy ul. Turystycznej. Prace terenowe potrwają do końca września, a ich wyniki poznamy do końca roku.

Zakres badań to: próbne odwierty w rejonie stojących ruin, a następnie wykop archeologiczny. Prace będą prowadzone wg wcześniej sporządzonego programu, zatwierdzonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku – Oddział w Słupsku i wydanego pozwolenia na takie badania archeologiczne.

W Łebie poszukują zaginionego miasta

Prace będą się koncentrować przy istniejących ruinach na powierzchni ok. 50 m2 na przewidywaną głębokość kilku metrów, uzależnioną od warunków gruntowych. Prace mają charakter rozpoznawczy i ich celem jest przede wszystkim określenie możliwości, sposobu i zakresu dalszych kolejnych etapów działań w odkrywaniu Zasypanego Miasta, które w średniowieczu zostało pochłonięte przez wydmy: odkopanie większego obszaru Starej Łeby wraz z ruinami kościoła św. Mikołaja, zabezpieczenie pod względem konserwatorskim i inżynierskim istniejącej ruiny i ew. innych znalezisk, stworzenie stałej ekspozycji odkopanego terenu Starej Łeby z odpowiednią aranżacją i udostępnienie dla odwiedzających.

Kolejne etapy prac uzależnione są od wyników obecnych badań oraz możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na dalsze ich prowadzenie.

Inwestorem badań jest miasto Łeba, a wykonawcą Pracowania Badań Archeologicznych z Tczewa pod kierownictwem archeologa Patryka Muntowskiego. Nadzór nad realizacją autorskiego programu badań pełnić będzie archeolog dr Anna Longa.