W Łebie poszukują zaginionego miasta. Znajdą skarby?

25
UDOSTĘPNIJ

Rozpoczęły się sondażowe badania archeologiczne na terenie Starej Łeby, przy ruinach kościoła św. Mikołaja przy ul. Turystycznej. Prace terenowe potrwają do końca września, a ich wyniki poznamy do końca roku.

Zakres badań to: próbne odwierty w rejonie stojących ruin, a następnie wykop archeologiczny. Prace będą prowadzone wg wcześniej sporządzonego programu, zatwierdzonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku – Oddział w Słupsku i wydanego pozwolenia na takie badania archeologiczne.

W Łebie poszukują zaginionego miasta

Prace będą się koncentrować przy istniejących ruinach na powierzchni ok. 50 m2 na przewidywaną głębokość kilku metrów, uzależnioną od warunków gruntowych. Prace mają charakter rozpoznawczy i ich celem jest przede wszystkim określenie możliwości, sposobu i zakresu dalszych kolejnych etapów działań w odkrywaniu Zasypanego Miasta, które w średniowieczu zostało pochłonięte przez wydmy: odkopanie większego obszaru Starej Łeby wraz z ruinami kościoła św. Mikołaja, zabezpieczenie pod względem konserwatorskim i inżynierskim istniejącej ruiny i ew. innych znalezisk, stworzenie stałej ekspozycji odkopanego terenu Starej Łeby z odpowiednią aranżacją i udostępnienie dla odwiedzających.

Kolejne etapy prac uzależnione są od wyników obecnych badań oraz możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na dalsze ich prowadzenie.

Inwestorem badań jest miasto Łeba, a wykonawcą Pracowania Badań Archeologicznych z Tczewa pod kierownictwem archeologa Patryka Muntowskiego. Nadzór nad realizacją autorskiego programu badań pełnić będzie archeolog dr Anna Longa.

Oceń wiadomość