Uwaga kierowcy. Dziś utrudnienia w centrum Słupska

Dziś do godziny 13 pojawią się utrudnienia w ruchu na rondzie staromiejskim czasowo będą zamykane relacje z Kilińskiego w Sienkiewicza i z Grodzkiej w Sienkiewicza.

Uwaga kierowcy. Dziś utrudnienia w centrum Słupska

Objazd wyznaczony ulicą Kopernika z nawrotem na rondzie Wolności. Dotyczy to również komunikacji zbiorowej.

Utrudnienia w ruchu

informacje o bieżących pracach

Utrudnienia związane z prowadzonymi inwestycjami drogowymi:

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Koszalińskiej, od 04.05 ruch zostaje przełożony na nowo wybudowaną jezdnię ulicy Koszalińską. Objazd ul. Grottgera do ulicy Szczecińskiej prowadzić będzie przez ulice Braci Gierymskich i Kossaka. Przystanki zastępcze na ul. Braci Gierymskich.

Zmiana organizacji ruchu na ulicy 11 Listopada i Piłsudskiego, od 06.05 polegająca na przełożeniu ruchu na nowo wybudowaną jezdnię ulicy 11 Listopada. Przystanki zastępcze w rejonie dotychczasowych na nowej jezdni.
UWAGA! Zmianie ulegają również trasy następujących linii autobusowych:

linie nr 1, 5, 9, 21, 25 objazd ulicami Szczecińska, Małcużyńskiego, Piłsudskiego, Sobieskiego (fioletowa linia)
linie nr 2, 8, 11 objazd ulicami Koszalińska, B. Gierymskich, Małcużyńskiego, Piłsudskiego, Sobieskiego (zielona linia)

Trasy pozostałych linii autobusowych pozostają bez zmian.
Na trasie objazdu funkcjonują wszystkie istniejące przystanki oraz dodatkowe na ulicy Małcużyńskiego na wysokości
Kotarbińskiego/NETTO.

Ponadto na ulicach Kołłątaja, 3-go Maja, Wolności, Szczecińskiej, Wojska Polskiego będą występowały chwilowe utrudnienia w ruchu pojazdów związane z realizacją robót drogowych.

Infromacje o utrudnieniach w ruchu związanych z realizacją inwestycji pn. „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku” można znaleźć na stronie:

http://zimslupsk.com/Ring_utrudnienia_w_ruchu_oraz_zmiany_organizacji_ruchu,434,67.html

Bieżące prace związane z utrzymaniem nawierzchni jezdni – 02.09.2015r:

Remont cząstkowy nawierzchni jezdni ulic: Zygmunta Augusta, Szczecińskiej, Braci Gierymskich, Kossak.

Za utrudnienia przeprasza
ZIM Słupsk