Uwaga na fałszywe faktury za prąd

Do firmy dostarczającej prąd zgłosili się klienci, którzy otrzymali fałszywą fakturę za prąd. Firma prosi klientów, aby dokładnie sprawdzali dane na otrzymanej fakturze.

 

 

W związku z kilkudziesięcioma przypadkami otrzymania fałszywych faktur, które klienci zgłosili Enerdze, firma prosi o ostrożność. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do prawdziwości rachunku,  klienci powinni upewnić się czy korespondencja rzeczywiście pochodzi od firmy Energa. Firma prosi klientów, aby sprawdzali, czy na rachunkach zawarte są prawidłowe dane klienta, takie jak numer rachunku bankowego, numer faktury i numer klienta.

 

 

Do firmy dotarły również informacje, że do fałszywych faktur dołączone było pismo o rzekomych zmianach numeru telefonu obsługi Energa itp. Firma zapewnia, że takie pismo również jest fałszywe i nie zostało wysłane przez Energę.

Co powinien zrobić klient, który ma wątpliwości co do autentyczności faktury

  • sprawdzić czy prawidłowo podany jest jego numer klienta
  • czy numer konta do wpłaty jest właściwy (ostatnie cyfry numeru konta to początek numeru faktury)
  • jeżeli na fakturze jest rachunek xx 1060xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx – to nie jest faktura od Energi – firma nie ma z tym bankiem umowy od 31.08.2015
  • sprawdzić czy faktura przyszła w kopercie firmowej Energa
  • sprawdzić czy faktura została wysłana z Brodnicy z informacją : Nadano w UP Brodnica 1, dnia …
  • sprawdzić czy podany na fakturze stan licznika jest zgody ze stanem faktycznym
  • sprawdzić czy na drugiej stronie faktury jest podany właściwy numer i adres Punktu Poboru Energii

 

W przypadku, gdy klient stwierdzi, że faktura jest fałszywa, co znaczy, że padł ofiarą oszustwa, powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt organom ścigania, a także przekazać taką informację firmie Energa – mówi Beata Ostrowska, rzecznik prasowy grupy Energa.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do prawdziwości faktur czy innych dokumentów otrzymywanych od Energi, firma prosi o sprawdzenie szczegółów na stronie internetowej: www.energa.pl/zmiany Jeśli klient nie jest pewien jaki jest jego numer klienta lub numer konta bankowego, firma prosi o kontakt pod numerem 555 555 555 (pn-pt 7-22).

 

 

Na stronie www.energa.pl/zmiany klienci znajdą m.in. informacje o tym jak powinien prawidłowo wyglądać numer konta do dokonywania wpłat za energię elektryczną firmie Energa oraz pozostałe dane na fakturze. Ostatnie cyfry numeru rachunku bankowego powinny być takie same jak pierwsze cyfry numeru faktury.