Urząd wojewódzki w Słupsku: reaktywacja

Słupszczanie nie będą już musieli jeździć do urzędu wojewódzkiego w Gdańsku, aby załatwić wiele spraw. To dlatego, że słupska delegatura urzędu wojewódzkiego otrzymała nowe kompetencje. Dostęp do władz wojewódzkich ma być łatwiejszy, bo w Słupsku będzie dyżurował zastępca wojewody.

 

 

Pomorski Urząd Wojewódzki zmienił statut słupskiej delegatury tej instytucji. Musiało się na to zgodzić ministerstwo spraw wewnętrznych. Zmienił się także regulamin organizacyjny słupskiej delegatury i powołano dyrektora delegatury. Została nim Maria Matuszewska, wcześniej pracująca m.in. w słupskim starostwie powiatowym.

 

 

 

– Rozpoczynamy proces, bo naszym planem jest, aby w tym budynku, w którym kiedyś mieścił się urząd wojewódzki w Słupsku, znajdowała się delegatura, która będzie świadczyć słupszczanom takie usługi jak, gdyby był tutaj pomorski urząd wojewódzki – zaznacza Dariusz Drelich, wojewoda pomorski. – Do końca września w słupskiej placówce zostanie uruchomiony oddział obsługi cudzoziemców.

 

 

Nowością będzie to, że w słupskiej placówce będzie pełnić wicewojewoda Mariusz Łuczyk. Jak powiedział – będzie to pierwsza i ostatnia środa miesiąca (lub częściej, jeśli będzie taka potrzeba).

 
Delegatura obejmuje zasięgiem pięć powiatów: człuchowski, chojnicki, bytowski. lęborski i słupski. Mieści się w budynku byłego urzędu wojewódzkiego przy ul. Jana Pawła II. Pracuje w niej ponad 50 osób.