Urząd Miejski w Słupsku poszerza zakres obsługi mieszkańców

Urząd Miejski w Słupsku realizował większość z tych zadań do tej pory w ramach jednego stanowiska dostępnego w Pałacu Ślubów oraz za pomocą dostępnych narzędzi teleinformatycznych.

W ten sposób, pomimo zagrożenia epidemiologicznego, świadomi konieczności realizacji obowiązków urzędowych oraz umożliwienia mieszkańcom załatwiania niezbędnych życiowo spraw, udostępniliśmy taką opcję – informuje Monika Rapacewicz, Rzecznik Prasowy Urzędu Miejskiego.

Obsługa spraw mieszkańców

Urząd poszerza zakres obsługi mieszkańców zwiększając liczbę stanowisk do obsługi interesantów oraz wydłużając godziny pracy urzędu.

a) od jutra w Urzędzie Miejskim w Słupsku pojawi się 7 stanowisk, dzięki którym mieszkańcy będą mogli załatwić sprawy osobiście, pod warunkiem wcześniejszego umówienia się telefonicznie na taką wizytę,

b) sześć stanowisk pojawi się w tzw. dużym ratuszu (pl.Zwycięstwa 3), jedno stanowisko w tzw. małym ratuszu (pl. Zwycięstwa 1)

c) Strażnicy Miejscy będą mieli listę mieszkańców wraz z godziną, na którą dana osoba umówiła się celem załatwienia sprawy,

d) przypominamy WAŻNE!: w takcie wizyty w ratuszu każdy obywatel obowiązkowo musi zakrywać usta i nos maseczką lub innym elementem (np. chustką i apaszką); takie same zasady obowiązują w trakcie korzystania z innych miejsc użyteczności publicznej

e) interesanci będą zobowiązani do dezynfekcji rąk na terenie ratusza oraz korzystania z rękawiczek jednorazowych

f) od poniedziałku 27 kwietnia Urząd Miejski w Słupsku będzie obsługiwał interesantów od 7.30 do godziny 18.00. W ten sposób, zwiększając liczbę stanowisk i wydłużając godziny zapewnimy obsługę znacznie większej liczby osób

g) przypomnienie, że w Pałacu Ślubów w ratuszu (wejście od strony Pl. Zwycięstwa) znajduje się specjalna skrzynka podawcza, do której także można wrzucać pisma/wnioski/podania, które odpowiedni wydział merytoryczny odbiera i załatwia daną sprawę – zachęcamy do korzystania z tej możliwości – przed wrzuceniem dokumentu oczywiście kontaktujemy się z konkretnym wydziałem

g) WAŻNE – od jutra możliwa rejestrację nie tylko aut nowych- bez tablic – ale także pojazdów z tzw.rynku wtórnego. Oczywiście należy pamiętać o tym, że kara finansowa za brak terminowej rejestracji pojazdu (30 dni od momentu nabycia) jest nadal zawieszona. Nic w tej kwestii się nie zmienia.

Jednocześnie Urząd Miejski w Słupsku prosi o korzystanie z dostępnych narzędzi jaką jest skrzynka ePUAP, e-maile oraz telefony – w ten sposób można uzyskać wiele informacji, załatwić konkretne sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie – oszczędzacie w ten sposób Państwo czas, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo własne i urzędników.

Cmentarz – aktualizacja dot. sali pożegnań od jutra

Biorąc pod uwagę, że rodziny osób zmarłych chcą pożegnać swoich bliskich, ale mając także na względzie bezpieczeństwo oraz regulacje prawne, podjęliśmy decyzje o częściowym otwarciu (obowiązuje od 22 kwietnia):
– sali pożegnań na Nowym Cmentarzu – maksymalnie 10 osób
– kaplicy na Starym Cmentarzu – maksymalnie 5 osób.