Uczysz się czy studiujesz i jesteś niepełnosprawny. Możesz dostać dofinansowanie z MOPR

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozpoczął przyjmowanie wniosków na dofinansowanie kosztów nauki dla osób niepełnosprawnych, w ramach programu „Aktywny samorząd” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Do 15 kwietnia MOPR przyjmuje wnioski  na pomoc w uzyskaniu wykształcenia. Dokumenty mogą składać osoby uczące się i posiadające orzeczenie o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności. Kwalifikowani do programu są uczniowie szkół policealnych, kolegiów oraz studenci szkół wyższych, a także osoby mające otwarty przewód doktorski, jednak nie będące na studiach doktoranckich.

 

– Program „Aktywny Samorząd” zapewnia zwrot kosztów czesnego do 3000 zł lub powyżej tej kwoty w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie wnioskującego nie przekracza kwoty 583 zł. – wyjaśnia Sebastian Ferens, rzecznik prasowy MOPR. Osoby wnioskujące w ramach „Aktywnego Samorządu”, mogą także starać się o dodatek na pokrycie kosztów związanych z nauką, który wynosi maksymalnie 1000 zł. Może on być zwiększony o kwotę 500 zł., jeżeli wnioskodawca uczy się poza miejscem zamieszkania lub o 300 zł., gdy wnioskodawca jest posiadaczem Karty Dużej Rodziny.

Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Słonecznej 15d, w pokoju nr 06 (parter), w godzinach 7.00-15.00.