Uczniowie ze słupskiego liceum policyjnego najlepsi w Polsce

Uczniowie Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku zajęli po raz kolejny I miejsce zdobywając zaszczytny tytuł „Klasy Policyjnej Roku 2016” w  VIII Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych.

W tegorocznej edycji Turnieju w Pile wzięło udział 25 drużyn z całego kraju, składających się z czterech zawodników i opiekuna, reprezentujących szkoły z różnych województw, w których utworzono klasy o profilu policyjnym.

Uczniowie liceum policyjnego

Policyjne Liceum Ogólnokształcące przy ZSI w Słupsku reprezentowali:  Klaudia Drab, Aleksander Szpynda, Cezary Syldatk i Damian Wolski. Opiekunem i jednocześnie osobą przygotowującą uczniów do turnieju był Arkadiusz Herman.

Czteroosobowe drużyny brały udział w następujących konkurencjach: test umiejętności strzeleckich, test umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, test sprawności fizycznej (tor przeszkód) oraz sprawdzian obejmujący ogólną wiedzę o Policji.

Zwycięzcy ze Słupska uhonorowani zostali pucharem ufundowanym przez Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka. W konkurencji strzeleckiej Damian Wolski i Cezary Syldatk zajęli II miejsce wśród wszystkich uczestników zawodów. W pozostałych konkurencjach słupszczanie również wypadli bardzo dobrze plasując się wysoko w klasyfikacji, co pozwoliło na odniesienie tak spektakularnego sukcesu. Podobnie jak w latach ubiegłych, rozdane zostały nagrody za osiągnięcia indywidualne i zespołowe.

– W  trakcie turnieju, oprócz zmagań w poszczególnych konkurencjach, uczniowie uczestniczyli w wieczorze integracyjnym, podczas którego mogli wymienić się doświadczeniami i wrażeniami z Turnieju oraz brali udział w uczczeniu Dnia Dziecka Zaginionego – mówi Daniel Stawski z Liceum Policyjnego – Ponadto przeprowadzono dla uczestników wykład edukacyjny na temat narkotyków i dopalaczy.