Uczniowie „Medyka” z wizytą w szpitalu

Uczniowie Medycznego Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku odwiedzili siedzibę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.

Podczas wizyty młodzież zapoznała się z działalnością placówki.

Uczniowie „Medyka”

Uczniowie zapoznali się z bogatą historią placówki, strukturą organizacyjną i działalnością słupskiej lecznicy.
Poznali pracę oddziałów i specyfikę pracy lekarzy. A także drogę pacjenta, od momentu przywiezienia go przez karetkę na oddział, aż do momentu wypisu. Ponadto licealiści mieli okazję porozmawiać z lekarzami i zwiedzić poszczególne oddziały.

– Myślę, że wykazaliśmy się dużym zaangażowaniem – zadawaliśmy wiele pytań dotyczących funkcjonowania szpitala i praktycznych aspektów udzielania świadczeń medycznych.

Z wizytą w szpitalu

Wizyta w szpitalu pozwoliła lepiej poznać charakter pracy oddziałów szpitalnych i dała nam wiedzę niezbędną do dokonania trafnego wyboru kierunku dalszej edukacji.

Zajęcia były świetnym sposobem na edukację i zdobycie nowych doświadczeń – mówi Dominik, uczeń Medycznego Liceum Ogólnokształcącego przy ZSI w Słupsku.