Uczniowie „Mechanika” będą pływać na Guliwerze

Zostało podpisane porozumienie o współpracy, które ma budować nowe i wzmocnić już istniejące elementy współpracy na rzecz propagowania rozwoju żeglarstwa, edukacji morskiej, szczególnie młodzieży, kultywując chlubne tradycje marynarskie i żeglarskie Polski. Podmioty porozumienia pragną stworzyć młodzieży piękną, interesującą alternatywę dla spędzania wolnego czasu i rozwijania nowych pasji.

Głównym elementem porozumienia jest stworzenie młodzieży słupskiego Mechanika możliwości pogłębiania swoich pasji żeglarskich. Cztery razy w roku grupy po czterech uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych będą brały udział w rejsie na jachcie Guliwer. Uczniowie dzięki porozumieniu otrzymają pełne finansowanie przedsięwzięcia, tj.: dojazdów, samego  rejsu, utrzymania w trakcie rejsu.

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Miastem Słupsk, Zespołem Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. T. Tańskiego a Krzysztofem Grzylińskim, Prezesem Zarządu i współwłaścicielem firmy Ekowat Wind, Krzysztofem Rosińskim, właścicielem Multi Finance Service (Partnerem Franczyzowym mBanku S.A.) oraz Armatorem s/y Guliwer reprezentowanym przez Pawła Mackiewicza.

Nowo pozyskani partnerzy ZSMiL (popularny słupski Mechanik) podkreślają fakt, że motorem napędowym ich hojnego wsparcia dla zainteresowań i pasji uczniów jest przede wszystkim troska o rozwój młodych ludzi zainteresowanych żeglarstwem oraz chęć “oddania tego, co sami od losu otrzymali”. W związku z tym, że są ludźmi sukcesu, chcą się dzielić nim z innymi.

Wierzymy, że ten program może stać się wspaniałym impulsem do dalszego rozwoju edukacji żeglarskiej i morskiej oraz nowych, innowacyjnych form edukacji uczniów Mechanika.