Uczennice ze Słupska nagrały film o przedwojennych policjantach

Uczennice Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku  w składzie: Alicja Nowicka, Adriana Tabaka i Julita Rosiak wzięły udział w projekcie edukacyjnym „Policjanci w służbie historii” organizowanym przez Komendę Główną Policji przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej.

 

 

Konkurs adresowany był do uczniów klas o profilu policyjnym, a jego celem było zainteresowanie młodzieży najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego.

W ramach zadań konkursowych uczennice Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego przy ZSI w Słupsku miały odkryć miejsca pamięci związane z historią Policji w naszym regionie, sylwetkę policjanta, którego postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom oraz miały przekazać zdobytą wiedzę swoim kolegom i koleżankom w szkole. Część projektu miała być zrealizowana w postaci prezentacji multimedialnych i filmów na temat policjanta Policji Państwowej, opisu miejsca jego pamięci oraz przedstawienie materiału z wywiadu ze świadkiem historii. Opiekunem merytorycznym licealistek był pan Arkadiusz Herman, nauczyciel w ZSI w Słupsku.

 

 

Czynności przygotowawcze do konkursu licealistki ze Słupska poczyniły już w maju –  w oddziałach IPN przeprowadzone zostały dla uczestników konkursu warsztaty, w ramach których zapoznano uczniów z historią Policji Państwowej oraz wskazówki jak przeprowadzić wywiad ze świadkiem historii oraz jak zmontować ciekawy materiał.

 

 

Filmy konkursowe zrealizowane przez licealistki ze Słupska można zobaczyć na stronie serwisu internetowego YouTube pod linkami:

https://www.youtube.com/watch?v=7-_Cgm8TEkI&t=38s

https://www.youtube.com/watch?v=cda4WegXKrI

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 lipca br.