Uczennica ze Słupska w finale Olimpiady Języka Rosyjskiego

Magdalena Majewska, uczennica drugiej klasy Liceum Plastycznego przy Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku zakwalifikowała się do centralnego etapu XLVII Olimpiady Języka Rosyjskiego. Finałowe zmagania odbędą się w kwietniu w Warszawie.

 

 

W stolicy Magda będzie rywalizować z innymi uczniami, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali kraju. Licealistka będzie musiała poradzić sobie z niezwykle trudną częścią pisemną i ustną zawodów. Część pisemna będzie miała formę wypracowania na jeden z trzech tematów zaproponowanych przez Komitet Główny Olimpiady, natomiast część ustna obejmuje wypowiedź na temat, wylosowany przez zawodnika spośród trzech wskazanych przez niego zagadnień wchodzących w skład tematyki określonej w Programie Olimpiady.

 

– Z uwagi na to, że zagadnienia w części ustnej obejmują problematykę bardzo obszerną, uczestnicy mogą omawiać ją na wybranych przykładach konkretnych twórców, dzieł, gatunków, okresów historycznych, zdarzeń itp – informuje Daniel Stawski z ZSI w Słupsku. – Jury oceniać będzie nie tylko bogactwo treści, znajomość faktów i poprawność językową, ale też sposób ujęcia tematu oraz umiejętność prowadzenia rozmowy w języku rosyjskim.

 

 

Celem Olimpiady Języka Rosyjskiego jest popularyzowanie praktycznej znajomości języka rosyjskiego jako jednego z języków o znaczeniu międzynarodowym, kształtowanie zainteresowania uczniów dorobkiem kulturowym i cywilizacyjnym Rosji i Polski ze szczególnym uwzględnieniem literatury, sztuki, historii, geografii i polityki, a także umiejętności przekazania w języku rosyjskim powyższych treści w odniesieniu do Polski.

 

 

Adresatami Olimpiady są uczniowie polskich szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani tematyką związaną z Olimpiadą, swobodnie posługujący się językiem rosyjskim. Organizatorem Olimpiady jest Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego za pośrednictwem Komitetu Głównego Olimpiady Języka Rosyjskiego z siedzibą w Warszawie.