Uczcili Dzień Godności i Walki z Dyskryminacją

Osoby niepełnosprawne ze Słupska i powiatu słupskiego spotkały się w Parku Kultury i Wypoczynku. Wspólnie z przedszkolakami, młodzieżą szkolną oraz organizacjami pozarządowymi uczestniczyły w XV obchodach Dnia Godności i Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Uczestników zabawy powitał prezydent Słupska Robert Biedroń. Włodarz zaznaczył, że z problemem niepełnosprawności zmagają się wszystkie miasta w Polsce, a najważniejszym zadaniem władz jest stworzenie jak najlepszych warunków, ułatwiających codzienne funkcjonowanie osobom z różnego rodzaju upośledzeniami.

Uczcili Dzień Godności i Walki z Dyskryminacją

W imprezie uczestniczyła także Teresa Ławecka, przewodnicząca Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Jej zdaniem największe bariery dla osób niepełnosprawnych stwarzają nie zawsze trafnie stosowane rozwiązania infrastrukturalne i architektoniczne. Niemniej jednak z doświadczeń przewodniczącej rady wynika, że coraz więcej miejsc jest przyjaznych osobom niepełnosprawnym.

Tegoroczna impreza rozpoczęła się od nowości. Organizatorzy przygotowali happening „Nasze marzenia do nieba”. Przedszkolaki wypuściły balony, w których znajdowały się spisane na kartkach marzenia osób niepełnosprawnych. Nie zabrakło także części artystycznej. Dzieci i młodzież przygotowały występy. Odbył się przegląd twórczości osób niepełnosprawnych, a także konkursy plastyczne, sportowe i zręcznościowe. Swoją ofertę prezentowały słupskie organizacje pozarządowe, a na specjalnie zorganizowanym kiermaszu można było kupić prace uczestników warsztatów terapii zajęciowej. W imprezie wzięła udział także grupa K2, która zaprezentowała pokaz tresury psów. Można było także skorzystać z przejażdżki konnej zorganizowanej dzięki uprzejmości Fundacji „Nadzieja”.

Uczcili Dzień Godności i Walki z DyskryminacjąUczcili Dzień Godności i Walki z Dyskryminacją