To oni tworzą kulturę w powiecie słupskim

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy odbyła się Gala Białego Bociana. Już od 2005 roku Starostwo Powiatowe w Słupsku wręcza działaczom i społecznikom na rzecz twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury Białe Bociany oraz nagrody pieniężne.

W tym roku Białe Bociany otrzymały trzy osoby. Ośmiu osobom przyznane zostały nagrody.

 

Statuetki Białych Bocianów plus nagroda finansowa 1200 zł:

 

Grzegorz Gurłacz z Mrówczyna -€“ założyciel kabaretu DKD, za poświecenie się wiejskiej kulturze i ,,zmienianie świata, zaczynając od siebie”

Anna Poźlewicz ze Słupska -€“ za działalność artystyczną na ziemi słupskiej, pracę z uzdolnionymi muzycznie i wokalnie dziećmi oraz ukazywanie piękna języka polskiego

Mieczysław Krymski z Żochowa -€“ za ratowanie ginących tradycji wiejskich oraz wyjątkową kolekcję sprzętów obrazującą dawne życie na Pomorzu, prezentowaną w prowadzonym Domu Ludowym w Żochowie

 

Nagrody finansowe po 500 zł:

 

Krzysztof Plebanek ze Słupska -€“ za pracę z zespołem „Bierkowianki”

Zorza Sędzicka z Ustki – za pracę z zespołami wokalnymi i uzdolnionymi wokalnie solistami, popartą wieloma sukcesami artystycznymi

Zespół „AleBabki” z Kobylnicy -€“ za całokształt działalności, liczne występy i osiągnięcia artystyczne

Paweł Kamiński ze Słupska – za propagowanie tańca breakdance, integrację młodych mieszkańców powiatu słupskiego i osiągnięcia artystyczne

Małgorzata Karmańska z Dębiny – za pracę z Dziecięcym Zespołem Pieśni i Tańca „Pomorzacy”

Włodzimierz Lipczński ze Słupska – za pracę publicystyczno-dziennikarską dla „Powiatu Słupskiego”

Romana Małecka z Kwakowa -€“ za działalność artystyczną w dziedzinie poezji, malarstwa, grafiki i rzeźby

Elżbieta Anna Stec ze Słupska -€“ za prowadzenie zespołu „AleBabki” z Kobylnicy, nagraną płytę oraz odnoszone przez „AleBabki” sukcesy artystyczne